Набуття права власності. Власність неповнолітніх


Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

4.Набуття права власності. Власність неповнолітніх.

Пригадайте, звідки у вас з’явилися речі, які є вашою власністю.

Напевно, найчастіше люди набувають право власності, купуючи певні речі, майно. Ви купуєте в магазині продукти, одяг, книжки, навчальне приладдя. При цьому продавцем може бути і великий магазин – супермаркет, і невеличка крамниця, і бабуся на базарі.

Більшість із вас отримувала пода­рунки на день народження, Новий рік, з приводу успішного

закінчення на­вчального року. Подарунок також стає власністю того, хто його отримав, отже, дарування – ще один шлях набуття власності.

Людина й сама може створити певну річ – намалювати картину, зібрати са­моробний автомобіль, побудувати бу­динок тощо. Створивши нову річ, особа стає її власником. Однак якщо йдеться про будинок, інше нерухоме майно, право власності набувається з моменту державної реєстрації цього майна.

Багатьом із вас доводилося відпочивати в лісі, збирати ягоди, гриби, використовуючи дрова для розпалення вогнища. Закон дозволяє використовувати дари природи, що були зібрані відкрито

й на території, яка не є обмеженою для доступу. Це теж є один із шляхів набуття власності.

Ще одним шляхом набуття права власності є знахідка або скарб.

Пригадайте з курсу 9 класу, що таке скарб і знахідка, чим вони відрізняються.

Отже, існує чимало шляхів набуття права власності, якими ви можете користуватися у своєму житті.

Ви ще неповнолітні, тому ваші права щодо власності є дещо вужчими, аніж у дорослих.

Використовуючи свої знання й матеріал підручника, визначте, які права щодо власності мають неповнолітні, у чому вони вужчі, аніж у дорослих.

Головною відмінністю є те, що неповнолітні не завжди можуть самостійно розпоряджатися своєю власністю. Від імені дітей віком до 14 років їхньою власністю розпоряджаються батьки, у віці з 14 до 18 років неповнолітні можуть розпоряджатися своєю власністю за згодою батьків. Водночас потрібно зазначити, що будь-які рішення батьків щодо майна дітей повніші прийматися з врахуванням інтересів дітей. Рішення про відчуження нерухомого й іншого цінного майна батьки можуть приймати лише за згодою органів опіки й піклування, а безоплатне відчуження майна (наприклад, дарування) узагалі не допускається.

Набуття права власності. Власність неповнолітніх

Цивільне право є однією з провідних галузей приватного права. Сту­пінь можливої участі особи в цивільно-правових відносинах визначаєть­ся її правосуб’єктністю, яка включає правоздатність і дієздатність. У ци­вільно-правових відносинах разом із фізичними особами беруть участь також юридичні особи.

Одним із найважливіших інститутів цивільного права є право власності. Набути власність можна різними шляхами – шляхом купівлі, отри­мання подарунка, знахідки, скарбу, створивши нову річ. Неповнолітні також мають право власності, але їхні можливості розпоряджатися нею залежать від рівня їхньої дієздатності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова рослин.
Ви зараз читаєте: Набуття права власності. Власність неповнолітніх