Націоналізм економічний


Націоналізм економічний – гіпертрофована національна економічна ідея, менталітет і національна економічна політика держави, що грунтуються на проповідуванні національної зверхності обраної соціально-економічної моделі суспільства, внутрішньої та зовнішньої економічної політики уряду. Форми вияву Н. е. – проповідування зверхності одного з існуючих в країні типів та форм власності (а отже, типів і форм підприємств), моделей регулювання економіки, видів економічної політики, економічної культури, психології, свободи, а також національної

свідомості, духу народу, моралі тощо, які безпосередньо чи опосередковано впливають на прогрес економіки. У сфері міжнародних економічних відносин Н. е. виявляється в економічно необгрунтованій експансивній політиці протекціонізму, дискримінаційній міграційній політиці, працевлаштуванні та оплаті робочої сили емігрантів, експорті в інші країни неякісних товарів і бойкоті національних важелів захисту внутрішнього ринку, політиці “ножиць цін”, нав’язуванні нераціональних моделей економічного розвитку тощо. Зокрема, Н. е. США виявляється у проповідуванні зверхності американської системи підприємництва,
індивідуальних цінностей (в усіх розвинених країнах світу переважають колективні цінності), американського способу життя, провокуванні світових фінансових криз (як це сталося під час світової кризи 1998-1999), нав’язуванні слаборозвинених країнам неефективних моделей соціально-економічного розвитку, сповідуванні національного економічного егоїзму, необмеженій доларизації світового господарства, запровадженні антидемпінгових мит, сприянні експансії національних монополій та ін. Н. е. за умов інтенсивної інтернаціоналізації національних економічних систем багатьох розвинених країн світу, посилення ролі міжнародних фінансово-кредитних організацій (передусім МВФ) набуває наднаціональних форм. Так, МВФ, надаючи кредити Україні в 90-х, нав’язував їй деструктивну модель соціально-економічного розвитку, яка відповідає реаліям кінця XIX – початку XX ст. Такий Н. е. є знаряддям неоколоніальної політики окремих високорозвинених країн і міжнародних організацій. У межах України Н. е. виявляється в проповідуванні ідей зверхності та винятковості української нації над іншими націями і народностями, у наданні переваг корінним мешканцям у підприємницькій діяльності та ін. Крайня форма Н. е. – економічний шовінізм. Позитивними ознаками Н. е. є захист внутрішнього ринку за умови дотримання вимог міжнародних угод, розбудова могутньої національної економіки, вибір власної моделі економічного прогресу та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Апостроф після префіксів приклади.
Ви зараз читаєте: Націоналізм економічний