Надприбуток


Надприбуток – надлишок прибутку, що утворюється як різниця між суспільною та індивідуальною вартостями товару і є надлишком над прибутком, який закладено в основу ціни. Механізм утворення Н. такий самий, як і надлишкової додаткової вартості. За характером утворення розрізняють такі форми Н.: а) техніко-економічний – утворюється внаслідок вищої продуктивності праці, досягнутої за рахунок удосконалення техніки і технології виробництва; б) організаційно-економічний – утворюється із запровадженням нових форм організації виробництва

і праці; удосконалення менеджменту; в) диференціальна рента – утворюється внаслідок неоднакової продуктивності праці через неоднакову родючість землі, різні природно-кліматичні умови та ін.; г) монопольний – утворюється внаслідок монополізації виробництва і збуту товарів, привласнення частини додаткової вартості, створеної на малих і середніх капіталістичних підприємствах, та ін. Джерело техніко-економічного Н. – додаткова праця найманих працівників і функціонуючих капіталістів як результат вищої продуктивності праці, забезпечує нижчу від суспільної індивідуальну вартість товару. Монопольний Н, – різниця між монопольно високою ціною і ціною виробництва. Значна частина Н., отриманого тіньовим капіталом (компрадорською буржуазією) в Україні у 90-х XX – на початку XXI ст., розміщена у закордонних банках.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Номенклатура алкенів.
Ви зараз читаєте: Надприбуток