Надурочні роботиНадурочні роботи – роботи, які виконують за розпорядженням або за згодою власника чи уповноваженого ним органу понад установлену для певної категорії працівників тривалість робочого дня. Застосування Н. р. регулюється ст. ст. 62-65 КЗпП України. Н. p., як правило, не допускаються. Власник або уповноважений ним орган може вдатися до Н. р. лише у таких виняткових випадках: при виконанні робіт, необхідних для оборони країни, відверненні громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їхніх наслідків; при проведенні необхідних

робіт із водо – і газопостачання, опалення, освітлення, каналізаційної мережі, транспорту, зв’язку з метою усунення випадкових або несподіваних причин, що порушують правильне функціонування їх; при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних причин не могла бути закінчена в робочий час, а припинення такої роботи може призвести до псування або знищення майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів чи іншого устаткування, якщо несправність їх спричиняє зупинення роботи значної кількості працівників; при необхідності
виконання вантажних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; для продовження роботи при нез’явленні працівника, який мав заступити на зміну, коли робота не може бути перервана. У цьому разі власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів щодо заміни працівника, який відпрацював свою зміну. До Н. р. забороняється залучати: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років; осіб до 18 років; працівників які навчаються в загальноосвітніх школах і професій них навчально-виховних закладах без відриву від виробництва, в дні занять. Законодавством можуть бути встановлені й інші категорії працівників, яких забороняється залучати до Н. р. Жінки, що мають дітей віком від 3-х до І4 років або дитину – інваліда, можуть бути залучені до Н. р. лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів та громадян похилого віку до Н. р. допускається також лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Н. р. можуть застосовуватися лише з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації, уповноваженого на представництво трудовим колективом. Кодекс законів про працю встановлює граничні норми Н. р.: вони не повинні перевищувати для одного працівника 4 годин протягом двох днів підряд, а на рік -120 годин. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік Н. р. кожного працівника. Ці роботи оплачуються у підвищеному розмірі: за перші дві години в 1,5 раз, а за наступні – у подвійному розмірі. Забороняється компенсувати Н. р. відгулом. Роботи, виконані працівником за власною ініціативою після закінчення робочого дня без розпорядження або відома власника, чи уповноваженого ним органу, додатково не оплачуються.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Задачі на суміші.
Ви зараз читаєте: Надурочні роботи