Надзвичайні екологічні ситуації


Надзвичайні екологічні ситуації – стан навколишнього природного середовища, якому властиві істотні порушення екологічної рівноваги. Залежно від характеру порушень Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” передбачено зонування територій з відповідними ситуаціями. Зокрема, Президент України може оголошувати в разі необхідності окремі місцевості країни зонами екологічного лиха (катастрофи). Виділяються також деякі інші зони. До зон екологічного лиха (катастрофи) належать місцевості, де внаслідок діяльності

людини чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або необоротні негативні зміни у навколишньому природному середовищі, що призвели до неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності. До зон підвищеної екологічної небезпеки належать території, де внаслідок діяльності людини або руйнівного впливу стихійних сил природи у навколишньому природному середовищі на тривалий час виникли зміни, що ставлять під загрозу здоров’я людини, збереження природних об’єктів і обмежують ведення господарської діяльності. Для зон Н. е. с. встановлюються спеціальний правовий режим і система пільг та компенсацій громадянам, які проживають чи тимчасово перебувають у межах цих зон.

Твір опис приміщення на основі особистих вражень.
Ви зараз читаєте: Надзвичайні екологічні ситуації