Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

1. Яка функція наголосу в мові?

2. Чи всі слова наголошуються?

3. Чи в усіх словах наголос падає на той самий склад, наприклад, на перший чи другий?

Вимовляння одного складу в слові з більшою силою голосу називається наголосом (рос. ударением). Цей склад називається наголошеним (рос. ударним), усі інші склади у слові – ненаголошені (рос. безударн Ые) .

284. Прочитайте вголос слова і вкажіть, на який склад падає

наголос у кожному слові.

Парта, мати, зима, прийшов, молоко, птахи, корова, рідина, життя, пожовклий, бібліотека.

В укра Їнській мові, як і російській, наголос вільний, не закріплений за певним складом. Він може надати в одному слові на перший склад, а в іншому – на другий чи інші склади.

285.1. Спишіть слова, ставлячи наголос. Поділіть їх на склади вертикальними рисками.

Розлука, бесіда, прощання, мова, мороз, сторона, рідний, підмет, дзеркало, світло, мовлення, завдання, веселий.

II. Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке відкритий склад?

2. Що таке закритий склад?

3. Який склад називається наголошеним?

Наголос

може слугувати для розрізнення слів, що складаються з однакових звуків. У таких словах, якщо потребує зміст, наголос позначаємо на письмі. Наприклад: дорога – дорога, на березі – на березі.

286. Складіть і запишіть речення з кожним із поданих слів.

Виходити – виходити, засипати – засипати, забігати – забігати.

287. Прочитайте пари слів. Зверніть увагу на місце наголосу в словах при їх зміні.

Глядач – глядача, міста – міст, нога – ноги, діти – дітей, губа – губи, школяр – школяра.

Кручу – крутиш, варю – вариш, буджу – будиш.

В українській мові, як і в російській, наголос рухомий. При зміні форми слова наголос може змінювати місце.

288. Спишіть речення. Поставте над словами наголос.

1. Весільна дружка і справді була гарною. На твого дружка я впливати не можу. 2. Карпатські гори вважаються старими. Гори, вогонь, в моїй душі! 3. Мені дуже подобається телепрограма “Вікна в світ природи”. “Не стій біля відчиненого вікна”, – сказала мама. 4. На печі було гаряче. Світило гаряче степове сонце.

В українській мові під наголосам усі голосні вимовляються чітко, виразно: берег, клопіт, віз, вухо, нашого.

У ненаголошених позиціях голосні [а], [у], [і], [о] вимовляються так само чітко й виразно, як і під наголосом. Голосний [о], Тільки в одному випадку у вимові виближається до [у], коли в наступному складі [у] Стоїть під наголосом [коужух], [зоузул’а].

Голосні [е], [и] В ненаголошеній позиції наближаються у вимові один до одного [е] до [и], а [и] до [е]:[зеимла], [веисна], [велиеч].

Український ненаголошений голосний [о] у вимові відрізняється від російського: вимовляється завжди чітко й виразно.

Деякі слова мають два варіанти наголошування: алфавіт, нашвидкуруч, помилка.

Вимова слів перевіряється за орфоепічним словником, у якому позначаються наголоси, особливості вимови звуків.

289. Прочитайте і спишіть слова. Запам’ятайте, як вони наголошуються.

Авто, верба, випадок, виразно, вірші, документ, дочка, дрова, завдання, кілометр, новина, одинадцять, олень.

290. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Поставте наголос.

Алфавит, арбуз, верба, ворота, выборы, гусеница, добыча, документы, дочка, звонок, единство.

291. Запишіть подані слова у три стовпчики: а) з наголосом на першому складі; б) з наголосом на другому складі; в) з наголосом на третьому складі.

Разом, дочка, старий, подруга, осока, документ, верба, статуя, кропива, звірятко, колесо, ліворуч, кілометр, олень, ясний, діалог, лікарський, звичайний, запитання, зручний, вимова, одинадцять.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв слів, записаних у першому і другому стовпчиках, складеться початок прислів’я: “… усе здається”.

II. Зробіть звуковий запис виділених слів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Родина розових.
Ви зараз читаєте: Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі