Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§4 Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

58.1. Прочитай уривок із тексту.

Наголос живе у слові. Він оформлює звучання слова, відмежовує його від інших слів у реченні. Правильне наголошування слів створює красу рідної мови (За Іваном Вихованцем).

2. Спиши останнє речення. Постав наголос у словах.

Слово про слово

Наголос – виділення складу у слові посиленням голосу; значок над літерою, який указує на виділення звука в слові посиленням голосу.

59. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте вірш.

Порівняйте з віршем Ліни Костенко на сторінці 4. Розкажіть, чим вони схожі, а чим різняться.

ЗОЛОТІ КВІТКИ

Вишиває осінь на канві зеленій

Золоті квітки.

Квіти оживають, і з дерев спадають

Жовті нагідки.

Яблука і груші падають на землю,

Боки, спини б’ють.

Олександр Олесь

2. Спишіть виділені слова. Полічіть голосні звуки і зробіть висновок про кількість складів у цих словах. Поставте наголос.

3. Прочитайте склади, позначені однією буквою. Назвіть звуки, які позначаються цими буквами.

Слово про слово

Канва – сітчаста основа для вишивання.

60. Попрацюйте в парах! 1. Назвіть

предмети, зображені на малюнку.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

2. Запишіть слова – назви зображених предметів. Поставте наголос.

3. Зробіть висновок про те, як наголошуються слова в українській мові.

Міркуйте так в українській мові слова можуть мати наголос на… складі.

У слові один голосний звук і склад із цим звуком вимовляються з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними.

Решта голосних звуків і складів у слові – ненаголошені.

На письмі наголос позначається так: голос, голосний, наголошений.

61. 1. Прочитай текст.

Сухе листя дощем спадало з дерев, торкалось об гілочки й шаруділо. Під ногами шелестіли цілі замети сухого, покрученого листя (За Михайлом Коцюбинським).

2. Спиши перше речення. Назви в словах наголошені голосні звуки.

3. Познач у словах наголошений склад за зразком: сухого.

Урок розвитку мовлення

62.1. Прочитай загадки. Знайди потрібне слово в довідці.

1. У портфелі ми несем книжки,

Пенали, зошити й….

2. У кожного із нас бажання

Виразне слухати

3. Минуть роки. І ти тепер –

Ще учень – завтра інженер,

Учитель, лікар, офіцер,

Механік, слюсар чи….

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Слова для довідки: ручки, читання, шофер.

2. Запиши слова-відгадки. Правильно постав наголос.

63. 1. Прочитай текст. Правильно наголошуй виділені слова.

Вишитий рушник – незмінний предмет українського побуту. Він оспіваний у багатьох піснях і віршах. З давніх-давен рушниками прикрашають оселі, зустрічають гостей. Не обходяться без рушників ні весілля, ні хрестини, ні різні інші святі.

2. Спиши перші два речення.

3. Підкресли виділені слова, познач наголос.

Візьми до уваги! В українській мові є слова, які можна вимовляти по-різному. Наприклад: помилка і помилка, завжди і завжди, усмішка і усмішка, алфавіт і алфавіт.

64. 1. Прочитай слова. Запам’ятай, як вони наголошуються.

Шофер, дочка, український, старий, новий, одинадцять, чотирнадцять, дрова, столяр, завдання, запитання, ознака.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

2. Спиши спочатку слова, у яких наголошений перший склад, потім – другий, далі – третій. Підкресли наголошені склади.

65. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і відгадайте загадку.

Вірно людям я служу,

Їм дерева стережу.

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним добуваю.

2. Запишіть відгадку. Підкресліть букву, якою позначено ненаголошений голосний звук.

3. Зробіть звуковий аналіз слова добуваю.

Зразок звукового аналізу слова

1. Вимовте слово вголос.

2. Назвіть послідовно всі звуки. Побудуйте звукову модель слова.

3. Поділіть слово на склади, позначте їх.

4. Позначте наголошений склад (звук).

5. Запишіть слово.

6. Вимовте послідовно голосні звуки.

7. Вимовте приголосні звуки.

66. 1. Прочитай текст. Добери до нього влучний заголовок.

Куди б ти не прийшов – у школу, в гості, в установу – вітайся першим. Якщо ти йдеш зі старшими, і вони з ким-небудь вітаються, ти повинен вітатися також. Першим не подавай руки дорослим. Чекай, поки вони тобі подадуть.

2. Випиши виділені слова: спочатку – двоскладові, потім – трискладові і, нарешті,- чотирискладові.

3. Вимов кожне слово вголос, познач наголос, підкресли наголошені склади.

67. 1. Прочитай.

Воду носить – рука болить, кашу варить – рука болить, а каша готова – і рука здорова.

2. Спиши виділені слова. Прочитай їх, наголошуючи перший склад.

3. Склади речення зі словами носить і вірить. Зверни увагу, як наголос змінює значення слів.

68. 1. Прочитай слова. Визнач, який по порядку склад у них наголошений.

2. Зміни слова так, щоб наголошеним став другий склад. Зразок. Зірка – зірки.

Нитка, казка, ложка, шапка, картка, стежка, брунька.

3. Запиши слова парами, познач наголос. Запам’ятай, як вимовляються ці слова.

69. 1. Прочитай речення.

На стрункій березі шелестить листя. На березі річки ростуть верби.

2. Поясни значення виділених слів. Зверни увагу на місце наголосу в них.

3. Назви наголошені склади у цих словах.

70. 1. Спиши слова. Познач наголос.

Коси, брати, дорога.

2. Зміни наголос так, щоб змінилося значення слів. Усно склади з цими словами речення.

3. Назви наголошені голосні у цих словах.

71. 1. Розглянь малюнки на сторінці 28.

2. Запиши назви зображених предметів. Познач наголос.

3. Правильно прочитай записані слова вголос. Усно склади з ними речення.

4. Назви зображений предмет, який є відгадкою до загадки.

Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

72.1. Прочитай і спиши речення.

1. Добра людина хоче добра всім людям.

2. Косарі составили в ряд свої коси.

3. Коси, косо, поки роси!

2. Познач наголос у виділених словах. Постав до них питання.

3. Знайди в одному з речень відгадку до такої загадки.

Намистиночки нові ніч згубила у траві.

Вранці сонечко устало – намистинки

Позбирало. Марійка Підгірянка

73.1. Прочитай вірш.

Фарби я взяв –

Намалював:

Дятлові – ліс,

Ластівці – небо,

Рибам – озерце.

Для всіх – моє серце.

Микола Сингаївський

2. Випиши видалені слова, познач наголос.

3. Вимов наголошені звуки. Підкресли букви, якими вони позначені.

Візьми до уваги! Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно. Ненаголошений звук [в] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].

74.1. Прочитай слова. Правильно вимовляй голосні звуки в ненаголошених складах.

В[еи]рба

З[ие]ма

Ст[еи]пи

Ч[ие]жі

З[еи]мля

Ч[ие]сло

2. Зроби висновок Про правила вимови ненаголошених голосних [е] та [и].

75. 1. Прочитай і спиши слова.

[еи]- [е]

[ие]- [и]

Перо – пора

Сичі – сич

Плече – плечі

Кити – кит

2. Назви букву, якою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]. Зроби висновок.

3. Назви букву, якою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]. Зроби висновок.

76. Попрацюйте разом! 1. Назвіть предмети, зображені на перших двох малюнках. Запишіть їх назви. Якщо не знаєте, яку букву писати,- пропустіть П.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

2. Назвіть предмети, зображені на третьому і четвертому малюнках. Запишіть їх назви.

3. Зробіть висновок, які букви треба писати в перших двох словах. Складіть із цими словами речення і запишіть їх.

Запам’ятайте! Щоб знати, яку букву треба писати на місці ненаголошених звуків [е], [и], треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: с[еи]рпи – серп.

77.1. Прочитай слова лівого стовпчика. Правильно вимовляй голосні звуки з ненаголошених складах.

В..сло

Жито

З..рно

Зими

Ж..та

Весла

З..ма

Зерна

2. Запиши слова лівого стовпчика, вставляючи пропущені букви. Назви слова з правого стовпчика, які допомогли тобі вибрати потрібну букву.

78 1. Прочитай слова. Зміни кожне слово так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Запиши за зразком.

Один

Багато

Один

Багато

Межа –

Межі

Число –

Земля –

Крило –

Сестра –

Плита –

2. Підкресли букви, якими позначені ненаголошені й наголошені голосні звуки [а] та [и].

3. Що треба зробити зі словом, щоб дізнатися, яку букву (е чи и) слід писати в ненаголошеному складі?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Генетика статі.
Ви зараз читаєте: Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади