Найпоширеніші чергування приголосних – Орфоепія


Орфоепія

Найпоширеніші чергування приголосних

А) – – : друг – друже – друзі;

– – : ріка – річка – (на) ріці;

, – , – (на письмі – щ): могти – можу, скакати – скачу, махати – замашистий, садити – саджу, летіти – лечу, мазати – мажу, косити – кошу, їздити – їжджу, мастити – мащу;

В) – , – , – , – , – : робити – роблю, любити – люблю, топити – топлю, ловити – ловлю, графити – графлю, земний – земля.

Правила користування газовою плитою.
Ви зараз читаєте: Найпоширеніші чергування приголосних – Орфоепія