Найуживаніші суфікси прикметників

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прикметник

Найуживаніші суфікси прикметників

Найчастіше прикметники творяться за допомогою суфіксів.

У творенні якісних прикметників, як і іменників, беруть участь суфікси двох груп:

1) ті, що утворюють прикметники з новим відтінком у значенні;

2) ті, за допомогою яких утворюються прикметники з новим значенням.

Суфікси першої групи поєднуються з основами якісних прикметників, надаючи їм значення зменшеності, пестливості або згрубілості. До них належать суфікси –еньк-, – есеньк-, – ісіньк-,

– юсіньк-: (гАрненький, ріднесенький, тонісінький, малюсінький); – езн-, – енн-, – уч – (-юч-), – ущ – (-ющ-): (Грубезний, далеченний, холоднючий, злющий).

Суфікси другої групи беруть участь у творенні прикметників із новим значенням переважно від іменникових і дієслівних основ (Смугастий, головний, залежний, схвальний).

Від прикметників творяться якісні прикметники за допомогою суфіксів –Ав – (-яв-), – Аст – (-яст-): (Синявий, червонястий); – ист-, – овит-, – уват – :(Ряснистий, гордовитий, солонуватий), а від іменників – за допомогою суфіксів – A Т, – лив, – н: (Ротатий, щасливий,

надійний).

Від дієслів якісні прикметники утворюються за допомогою суфіксів –лив-, – к-, – уч – (-юч-), – ущ – (-ющ-), – ащ – (-ящ-): Полохливий, говіркий, пахучий, виднющий, роботящий та ін.

Відносні прикметники утворюються за допомогою суфіксів –ськ – (-цьк-, – зьк-), – ан – (-ян-), – н-, – ов-, – ев – (-єв-): Український, парубоцький, ризький, полив’яний, пшоняний, залізний, кленовий, мовленнєвий.

Присвійні прикметники творяться від іменників І відміни за допомогою суфікса –ин (-їн) (Сестрин, Миколин, Надїін, 3оїн), від іменників II відміни – за допомогою суфікса – ів (-їв), який чергується з – ов – або – Ев – (-єв-) (Синів, синова; лікарів, лікарева; Сергіїв, Сергієва).

Присвійні прикметники від назв тварин творяться за допомогою суфіксів – Ин (їн ), – ач ( яч ) (Голубиний, зміїний, лев’ячий) або нульового суфікса (Борсучий, їжачий, орлій, вовчий).

Зверніть увагу!

При додаванні суфікса – ин відбувається чергування кінцевих приголосних твірної основи: Г, к, х перед суфіксом змінюються на Ж, ч, ш (Ольга – Ольжин, дочка – доччин, свекруха – свекрушин, птах – пташиний). Приголосні, що перед ними, у вимові можуть теж змінюватися, але на письмі залишаються ті ж букви, що й у твірній основі (Параска – – Парасчин, Тодоська – – Тодосьчин).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Окиснення спирту в альдегід.
Ви зараз читаєте: Найуживаніші суфікси прикметників