Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

Уроки № 58, 59

Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Мета : закріпити знання про правопис прийменників разом окремо та через дефіс; формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс” та обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; розвивати орфографічну грамотність, увагу, пам’ять, логічне мислення.

Тип урок ів : уроки закріплення вивченого.

Обладнання : роздавальний матеріал, підручник.

І. Перевірка домашнього завдання.

*Робота

біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

Картка 1

Переписати, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Вказати похідні прийменники. Підкреслити в реченнях члени речення. Пояснити, чому прийменники не є членами речення.

Пішла Настя по с..лу добувати к..селю. Груш у бур’яні не/ро..шукують. Уродили на в..рбі груші. Дали пол..зати меду чер..з скло. По/пер..д полювання собак не/годують. П..ганий будяк і з/під к..шені виросте. Він і на оч..реті вузлів шукає. Плив, плив, а коло бер..га потонув. На/п..ред з..ми напасся вітру в рукавицю.

Народна творчість.

border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

Переписати, вставляючи пропущені букви. У кожному реченні визначити прийменники. Вказати похідні прийменники, пояснити спосіб їх творення.

С..дить батько кінець стола, на руки сх..лився. (Т. Шевченко.) Із-за гори місяць ясний на луг поглядає; край бер..га дівчинонька тихо походжає. (Л. Глібов.) Д..рева споконвіку поруч нас. Вмирає за людину дер..вина. (П. Перебийніс.) Знов по короткій ночі день устав ясночолий. (К. Галчинський

.) Маю жаль я за всім, що пл..ло біля мене й круг мене. (М. Рильський.) Ідуч.. назустріч бур..вію, сам на півдорозі упаду. (М. Сингаївський.) Поміж двома мат..риками ліг многоводний океан. (М. Рильський.)

Картка 3

Вибравши прийменник, поставити іменники у потрібній формі. Визначити, з формами яких відмінків вживаються вибрані прийменники.

Я (по, за, національність) українець. Називайте мене (на, по, ім’я). Я мешкаю (по, на, вулиця) Олеся Гончара. Пишіть мені (за, по, на, адреса), що вказана на конверті. Я замислився (над, через, пропозиція) вчителя. Кому ж не хочеться одягнутися (по, за, мода)! Я не відвідував уроків (через, із-за, хвороба ).

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

*Бесіда.

– На якій підставі прийменники поділяються на непохідні й похідні?

– Від яких частин мови можуть утворюватися похідні прийменники? Навести приклади.

– Як пишуться похідні прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників?

– Навести приклади похідних прийменників, що пишуться окремо.

– Як пишуться похідні прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників? Навести приклади.

* Робота з підручником. Самостійне опрацювання учнями таблиці”Правопис прийменників” (с. 134).

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.

*Попереджувальний диктант.

Вздовж дороги насаджують клени. А навколо тут простір зелений. (М. Нагнибіда.) Всміхнувся степ услід грозовій тучі. (О. Довгий.) Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві. (М. Рильський.) Летять мої лелеки чорноброві навстріч твоїм русявим журавлям. (Б. Олійник.) З-за моря, звідки путь далека, вернувсь засмучений лелека. (Л. Дмитерко.) Маленьке, вертке бджоленя дзвеніло довкола соняшника. (О. Довгий.) І тільки художник, мов кактус в пустині, на сцені усупереч всьому цвіте. (Л. Первомайський.) Мошва літає навколо вогню, доки крилець не обсмалить. (Нар. творч.)

* Переписати, вставляючи пропущені букви і знімаючи риску. Пояснити написання прийменників.

І. І довго там д..влюся я, як із/за лісу, з/за густого зіходить зіронька моя. (Л. Глібов.) Може, мій в..чірній срібний голос дол..тить до тебе з/за Дніпра. (М. Сингаївський.) Не вернуться уже із/за морів ж..ття мого сполохані лелеки. (Д. Луценко.) З/під старої сторінки ж..ття виз..рає нова

І чиста. (М. Коцюбинський.) Ця зоря з/поміж зір найясніша. (П. Усенко.) У коваля рука уміла і теплий погляд з/під бр..ля. (О. Довгий.)

ІІ. Він іде у сніг, а зорі із/під ніг. (П. Воронько.) В..стрибує з/за повороту вітрець, співаюч.. пісні. (Н. Забіла.) Уже в..селка ро..маїта пустила стріли з/поза хмар. (А. Малишко.) Якщо з..мля з/під тебе ут..че, не допоможе нічиє пл..че. (О. Довгий.) Може, з/поміж нас і геній потім вийде невзначай. (П. Тичина.) Цього ранку з/над ріки умовним стуком вірний дятел мені вістку пер..слав. (Б. Олійник.)

* Словниковий диктант. Позначити в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс”.

Назустріч долі, навколо нас, попри невдачі, всупереч чуткам, з-поміж друзів, на відміну від інших, з-попід брів, залежно від часу, незважаючи на біль, у зв’язку з певними подіями, незалежно ні від чого.

* Прочитати словникові статті. Виконати роботу за варіантами :

1) прислівник назустріч, іменник із прийменником на зустріч увести до самостійно складених речень (усно);

2) прийменник незважаючи на та дієприслівник із часткою не зважаючи ввести до самостійно складених речень (усно).

НАЗУСТРІЧ – НА ЗУСТРІЧ.

Назустріч. 1. присл. Назустріч плив корабель. 2. прийм. І я пішов, прискорюючи крок, назустріч людям. (В. Симоненко.)

На зустріч, ім. з прийм. Ми ходили на зустріч з колишніми однокласниками.

НЕЗВАЖАЮЧИ – НЕ ЗВАЖАЮЧИ.

Незаважаючи, прийм. у поєднанні з прийменником на. Незважаючи на те, що сім’я жила бідно, всі діти одежали освіту.

Не зважаючи, дієприс. з част. Працював добре, не зважаючи ні на які обставини.

Української мови

* Прочитати. Пояснити написання виділених слів.

І. Не зважаючи на виняткову гостинність українців, до хати, а тим більше до столу запрошували не кожного. Щодо цього існувала приказка: “Я з нечесним за стіл не сяду”. Особливо плекалися в народній моралі честь і гідність.

ІІ. Період від Зеленого до Троїцького четверга називали в народі Зеленими святами. Незважаючи на те, що подібне свято під назвою День рож, або Розалія, відзначали й римляни, свято ніяк не можна вважати запозиченим. (З підр.)

* Переписати, ставлячи подане в дужках слово у потрібній формі. Прийменники підкреслити, вказати непохідні й похідні.

Згідно з (розпорядження) я був відряджений до м. Одеса для укладення договору з Одеським пароплавством про оренду двох катерів для зйомок кінофільму під робочою назвою “За певних обставин”. (З докум.) В гербарії моєму безліч листя дерев і трав стосовно (плин) днів. (М. Танк.)

* Диктант з коментуванням. Вказані вчителем два-три прийменники усно розібрати як частини мови (за схемою, поданою на с. 130 підручника).

І. Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, червоніє, круглолиций, горить, а не сяє. (Т. Шевченко.) З-за хмар височенько пливе місяченько. (М. Вороний.) Розвидняється, світять каштани, усміхається обрій з-під брів. (Є. Гуцало.) Уже прокидалося місто в каштанів з-поза плечей. (О. Довгий.) З-поміж верб, та груш, та яворини чорні стріхи глипають, нагнувшись, мохом вкриті, корчами калини… (І. Франко.) Гвоздики рожеву засвічують мідь з-за гілки, з-за тину, з-за рогу. (П. Усенко.) Сходить місяць, гаснуть зорі, з-за гаю спів несе луна. (М. Старицький.) У спомини тополею високою з-за обрію приходить рідна пісня. (П. Перебийніс.) З-над річки лине пісня голосна. (М. Рильський.)

Може, мій вечірній срібний голос долетить до тебе з-за Дніпра. (М. Сингаївський.) У ту ніч чиєсь ридання з-понад озера неслось. (Олександр Олесь.)

ІІ. І молоде із-за гори на конях покоління летить сюди. (П. Тичина.) А я виглядаю з-за обрію світлу весну, в холодному небі шукаючи сірого клина. (В. Раєвський.) З-під сонця в пронизливім віражі на гострім куті крила на мене шуліка ішов в піке, як пущена з лука стріла. (Б. Олійник.) Наїдком запахущим оси позаїдались, як малі. Лиш соняхи з-потойбік проса на все те з

Ирять з-під брилів. (М. Самійленко.) Ранок веселими руками промінців викочує з-під землі пшеничний колобок сонця і ставить його на зелену скатертину озимини. (М. Стельмах.)

* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені похідні прийменники, що пишуться через дефіс.

Орлиний клекіт… хмари чути. Черепаха… панцира все бачить. … смичка тонка паляничка. …. того, хто стоїть, підошов не вирізай. Одного й за стіл садять, а іншого й… столу виганяють.

Народна творчість.

Для довідок. З-за. З-під. Із-за. З-під. З-під.

* Прочитати фразеологізми, пояснити значення кожного з них. Два-три фразеологізми увести до самостійно складених речень (усно).

Працювати з-під палиці. Виймати з-під спуда. Продавати з-під поли. Передавати з поли в полу. Узяти (утекти) з-під самого носа. Хоч з-під нігтя виколупай. Розуміти з півслова. Дивитися спідлоба. Зникнути (пропасти) з-перед очей.

V. Під битт я підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання. Вправа 385.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Кровоносної система рептилій.
Ви зараз читаєте: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс