Написання прийменників разом, окремо і через дефіс

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ПРИЙМЕННИК

& 35 Написання прийменників разом, окремо і через дефіс

Прийменники вживаються з іменниками, займенниками, числівниками в непрямих відмінках і пишуться з ними завжди окремо: із задоволенням, між горами, до нас, з-понад усіх, з-поміж багатьох, від трьох. Але не слід плутати прийменники з однозвучними префіксами: при дорозі, але придорожній; між народами, але міжнародний.

278

Спишіть текст, знімаючи риски; із дужок виберіть правильний варіант – написання; замість крапок, де потрібно, вставте

літери.

А Харитя й (з, с)/правді заходилася коло/в..чері. (З, С)мила в/мисчині горсточку пшона, в/кинула щ..пку солі та дві-три бараболі, нал..яла горщик водою і (при, пре)ставила його до/вогню. Любо було глянути на/її дрібнен..кі, запеч..ні на/сонці руч..нята, що живо бігали від/однієї р..боти до/другої. В..ликі сиві очі з-під/довгих чорних вій д..вилися пильно і р..зумно. Смугляве личен..ко (роз, рос)ч..рвонілося, повні вуста (роз, рос)тулилися – вся увага її була зверн..на на/роботу.

Вона забула навіть і за/нові ч..рвоні кісники, що двіч.. обмотували її русяву, аж білу, головку (За М. Коцюбинським).

279

Спишіть текст, вставляючи

замість крапок потрібні за змістом прийменники.

Вдумайтесь… ці слова: любов… праці, органічна потреба… праці. Це не просто вміння робити те й те, не просто бажання одержати матеріальний результат праці. Це щось глибше: особиста радість, гордість… те, що зроблено власними руками. Це означає, що праця має полонити серце, перетворитися… творчість, оточену ореолом краси, гордості, особистої гідності. Як важливо, щоб уже… роки дитинства людина відчула, що праця веде її… вершини, … якої відкривається захопливий шлях… щастя і нових вершин (За В. Сухомлинським).

! Складні і складені прийменники пишуться

Разом

Через дефіс

Окремо

– складні, утворені поєднанням одного або двох прийменників із будь-якою частиною мови: навколо (лісу), впродовж (доби), внаслідок (успіху);

– складні, що починаються на з-, із-: з-за, із-за, з-над, з-під, з-понад, з-посеред, з-поміж, з-поза, із-під

– складені (прийменникові сполуки): близько від (лісу), відповідно до (наказу), залежно від (погоди), на відміну від (дорослих), згідно з (розпорядженням)

– утворені з двох простих: понад (землею), поза (парканом ), заради (друга), навпроти (будинку)

Іноді за законом милозвучності до прийменника, що закінчується на приголосний, приєднуються голосні / або о: зі (сходу), зі (сцени), переді (мною), наді (мною), зо (два).

280

1. Прочитайте речення. Випишіть похідні прийменники.

1. Тепер поляна пустельна, як і все навколо; лось застиг нерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе, – якраз туди, звідки завжди сходить сонце. 2. Лелек на їхній хаті вже не було, і він – чи на своєму подвір’ї стоячи, чи по селу ходячи – задирав угору голову і всім лелекам, яких бачив, махав прощально рукою. Десь там поміж них були і їхні, яких мав за рідних. 3. Коли він повернувся, я вже дістав з-під одягу свій хмиз і роздмухав огонь. 4. Дениско став край городу й дивився в поле. 5. А поблизу звучить пісня другого жайворонка, і третього, лунає безліч пісень, і здається, що їхні звуки спадають на землю чистими перлами. 6. У коморі давно вже й не пахло хлібом, але миші любили появлятись тут під час ігрищ, пробігти байдужісінько по долівці й зовсім байдужісінько щезнути в шпарці (3 творів Є. Гуцала).

2. Поясніть правопис виписаних прийменників і вкажіть спосіб їх творення.

281

1. Спишіть речення, знявши риски.

1. Пливе оба/біч шляху жовта і червона пшениця і аж на горбку зупиняється біля озерця рожевого маку. 2. Біжить стежка по/над ставком, пахне смільними молодими бруньками. 3. Дмитро встав з/за столу і підійшов до скрині. 4. Несамохіть оглянешся, чи не причаїлася десь по/близу людська доля. 5. Походив трохи по/лісу, дослухаючись до без/конечних шерехів листу й трави, помахом руки сполохав ви/вірку, що, не/наче глечик, примостилась до срібно/корої берези (За творами М. Стельмаха).

2. Знайдіть серед записаних речення з дієприслівниковим зворотом. Поясніть уживання в цьому реченні розділових знаків.

282

Складіть і запишіть сім речень із похідними прийменниками, що пишуться через дефіс.

283

1. Спишіть слова, знявши риски. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово.

А з/попід, з/поза, по/біля

Б по/перед, з/по/під, по/між

В за/лежно/від, з/гідно/з, з/по/серед

2. Складіть і запишіть речення з підкресленими словами.

284

Спишіть речення, поставивши замість крапок прийменникові сполуки з довідки.

1. Україна,… статтею 1, є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. 2. Право користуватися природними об’єктами, що є власністю народу… закону, має кожний громадянин України. 3. Закон визнано неконституційним… порушенням порядку його прийняття (За матеріалами сайту Http://uk. wikipedia. org/wiki/ Конституція/України).

Довідка: відповідно до, згідно зі, у зв’язку з.

285

Прочитайте текст. Складіть і запишіть речення з прийменниками із-за, через.

Часто можна почути неправильний вислів: Із-за снігопаду запізнився на поїзд. Літературною мовою треба сказати: Через снігопад запізнився на поїзд. Тобто значення причини передаємо прийменником через та іменником або займенником у знахідному відмінку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

286

Виберіть правильну відповідь.

1. Прийменник – це

А службова частина мови

Б особлива частина мови

В самостійна частина мови

2. Прийменник у реченні

А виконує синтаксичну роль означення

Б не виконує самостійно синтаксичної ролі

В виконує синтаксичну роль обставини

3. Усі словосполучення містять прийменники в рядку

А рідний край, стою край дороги, розчарований украй

Б знаю про це, сподівався на це, думав над цим

В подвійне коло, аптека коло будинку, дивився навколо

4. Без прийменника не вживається відмінок

А місцевий

Б родовий

В давальний

5. Усі прийменники похідні в рядку

А заради, поза, через

Б під час, згідно з, задля

В крізь, між, на відміну від

6. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку

А з/під, із/за, з/по/під

Б за/ради, по/над, з/поза

В на/чолі, одночасно/з, по/за

287

1. Напишіть твір (9-10 речень) про власні плани щодо майбутньої професії, використовуючи прийменники.

2. Розберіть прийменник як частину мови в одному із записаних речень.

Написання прийменників разом, окремо і через дефіс


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Підприємство у твоєму населеному пункті.
Ви зараз читаєте: Написання прийменників разом, окремо і через дефіс