НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

§ 28. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

Мовознавчі студії

308. Розгляньте таблиці. У наведених нижче реченнях (с. 138) запишіть разом, окремо або через дефіс слова, розділені рискою. Свій вибір обгрунтуйте.

Правопис складних слів

Разом

Через дефіс

Складні слова,

утворені від підрядних словосполучень (у яких одне слово головне, а друге залежне):

Життя дати – життєдайний, сільське господарство – сільськогосподарський, сам ходить – самохід, десять поверхів – десятиповерховий

Складні слова, утворені від сурядних словосполучень, у яких слова рівноправні і між ними можна поставити сполучник і:

Фізичний і математичний – фізико – математичний,

Жовтий і голубий – жовто-голубий, гіркий і солоний – гірко-солоний, темний і синій – темно-синій; але: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий

Складні

географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північнокримський канал

Складні слова, утворені повторенням основ синонімічних або антонімічних слів:

Рано-вранці, тишком-нишком, більш – менш;

Але: якщо слово повторюється у різних відмінках, то пишеться окремо: кінець кінцем, рік у рік, раз у раз

Частини пів, напів – із загальними назвами: півнеба, пів’яблука, піввідра, піваркуша

Частини пів-, напів – із власними назвами:

Пів-Києва, напів-Європа

Складноскорочені слова: НАУ, Укрнацбанк, ООН, військкомат

Складні слова з компонентом будь-, – небудь, казна-, хтозна-, – то: будь-хто, що-небудь, де-небудь, казна-який, хтозна-що, будь-коли, так-то, хтозна-як

Складні слова іншомовного походження

Разом

Через дефіс

Якщо перша частина авто-, авіа-, аеро-, гідро-, електро-, кіно-, мікро-, радіо-, стерео-, теле-, фото-: авіабаза, аероклуб, мікроскоп

Якщо перша частина віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, міді-, обер-, унтер-, прем’єр-, контр-, штабс – і под.: контр – адмірал, прем’єр-міністр, унтер-офіцер, генерал-лейтенант; іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-ост, зюйд-вест

Прислівники, утворені сполученням прийменника (чи двох) з формою іншої частини мови: вгору, донині, позавчора, спідлоба

Прислівники, утворені від прикметника за допомогою префікса по – і суфікса – ому, – єму, -(к)и: по-своєму, по-вовчи, по-молодецьки

I. Лазурове море починалося за великим ставом, над яким височіла електро/станція. Воно вихлюпнулося далеко за небо/схил, але його поверхня помітно вирізнялася на тлі ранкового неба майже так само, як вирізняється над морем лінія небо/краю. 2. У міськ/комі до нього ставилися з пошаною – небіж Прилипка! Це не жарт! 3. Але ж сього/дні цілком очевидно: повторювати фото/об’єктив – хіба це шлях до малярства? 4. …Таке відчуття, мов/би не просто вода ворушиться, а кров самої матері/землі рвучко пульсує. 5. Полиняли вони (ікони) та пооблуплювалися не від сто/літь, а від дощів та морозів в обдертих, напів/зруйнованих церквах. 6. Віктор приїхав годині о восьмій, на його губах блукала багато/значна посмішка, …в очах з’явилося щось тепле, добро/зичливе.

7. Сніг ледь/ледь покрив землю, але ставки були сковані кригою… 8. Серед безпорадної, похмурої голизни акацій, тополь та густих терновників червоно/медяні дуби навіть (у)зимку виглядають (по) гетьманськи зверхньо (З тв. М. Руденка).

309. Складіть тести за таблицями в попередній вправі. Проведіть взаємоперевірку на знання правил.

310. І. За “Українським правописом” повторіть правила вживання великої літери. Розкажіть про правопис географічних назв.

II. Прочитайте текст. Поясніть орфограми “Велика літера”, “Правопис складних слів”. За яким принципом орфографії пишуться такі слова?

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища – чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. Тільки в нашому селі небувало багатий врожай на прізвища, які то хлібом, здається, дурманять, то дьогтем і смолою від них відгонить за версту, а то квіткою – садовою чи луговою – далеко пахнуть. А є прізвища, так би мовити, які начебто самі на городі виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль. Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та прилучились до людського гурту: Лисиця, Вовк, Ведмідь, Борсук. Звісно не без тих у нашому селі водиться, що з пташиної зграї: Горобець, Орел, Півень. Було ще в повоєнні часи прізвище Сало, та Сало це кудись виїхало на шахти Донбасу, так і не повернулось назад. Зате можемо похвалитись Кендюхом – таким кендюхом може повеличатись не кожне село, як і прізвищами Макуха, Вареник, Галушка, Довбня, Буцол, Шепета.

І справді, що трапляється – те трапляється. Ну, як скажете, жити людині, яку називають Півторакожуха! Хто і з якої причини так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а виділивши саме півтора? Або як має почуватись не жінка, ні, а чоловік, що носить прізвище Панібудьласка? Чия буйна і щира фантазія посадила цю квітку-ім’я, щоб вона росла й цвіла в народній мові, у людських поколіннях і ніколи не переводилась? (Є. Гуцало).

ІІІ. За аналогією напишіть оповідання про назви українських сіл (скористайтеся географічною картою). Дайте йому заголовок.

Цікава перерва

1. Чому білосніжний пишеться разом, а сніжно-білий – через дефіс?

2. Чому всесвітньовідомий (кінорежисер) пишеться разом, а всесвітньо-історичне (значення) – через дефіс?

3. Чому трудодень пишемо разом, а людино-день – через дефіс?

4. Чому вічнозелений (ліс) пишеться разом, а вічно юний (поет) – окремо?

5. Чому суспільно-політичний пишемо через дефіс, а суспільно корисний – окремо?

311. Складіть і запишіть речення з наведеними в правилах прикладами складноскорочених слів.

1. Складноскорочені слова, утворені з початкових літер або звуків пишуться великими буквами: ООН, ЮНЕСКО, ДПЮ.

2. Складноскорочені слова, утворені іншими способами, пишуться з малих букв: держадміністрація, оргвідділ.

Складноскорочені власні назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас, Укрсоцбанк.

3. Слова на письмі завжди скорочуються на приголосний, крім: озеро – о., наша ера – н. е.*

312. І. Прочитайте про написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ (с. 140). Пригадайте правила правопису російських прізвищ українською мовою. Запишіть приклади.

* Останнім часом усталилося поняття нова доба.

Українські власні назви пишуться за загальними орфографічними правилами. М’який знак та апостроф у прізвищах і власних географічних назвах пишуться за загальними правилами.

Власні іншомовні назви іменникового типу мають такі самі закінчення, як і загальні назви-іменники: Гойя, Жанна – як в іменника І відміни; Чапек, Жуль Верн – як в іменника ІІ відміни. Іншомовні прізвища, які мають у кінці е, о, у, і, а (є, ю, я, ї) не відмінюються: музикою Верді; у романах Дюма, Золя; з “Фаустом” Гете (але Гойї, Гойєю).

Не відмінюються жіночі українські прізвища з кінцевим приголосним та – о: Ольги Ковтун, (з) Мирославою Данилюк, Оксані Дорошенко.

ІІ. Запишіть прізвища, імена та імена по батькові всіх своїх однокласників, як їх указано у класному журналі. Перевірте правильність написання за “Українським правописом”. Чи є розбіжності? Дізнайтеся у працівника паспортного столу, як усунути неточності й помилки. Докладіть зусиль, щоб одержати паспорт без помилок.

Практикум

313. Випишіть із підручника “Зарубіжна література” прізвища, імена (по батькові) десяти письменників, поясніть правопис.

314. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Користуйтеся поданим алгоритмом.

Алгоритм

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

1. З-під (не)тривкого позолоченого листя поступово визирають (не)знищувані контури дерев (Ю. Щербак). 2. Вітчизні вірність мужню і просту проніс ти крізь воєнну непогоду… (Борис Тен). 3. Дні повнозвукі, дні далекі, дні (не)забутні, повні дні, як зерня в ягодах – в них клекіт, тугі, (не)гаснучі вогні (П. Мовчан). 4. Душа народу (не) сліпа, вона стоока (М. Рильський).

5. Без мистецтва життя було б холодним, (не) затишним, (не) привітним (Л. Дмитерко). 6. Якщо родилось слово (не) в огні, воно вогнем (не) стане у мені; не піднесе мій дух на вежні вежі і (не) запалить у тобі пожежі (О. Довгий). 7. Душа народу як степи, де (не) постоїш на порозі, у (не)спокої, у тривозі весь вік іди – весь час в дорозі, себе лиш (не) переступи (М. Каменюк).

315. Спишіть слова і підкресліть орфограми. Встановіть, за яким правилом записані слова-винятки. Визначте ті слова, у написанні яких ви могли б припуститися помилок, складіть із ними речення (усно).

Перемишльський, баскський, меккський, тюркський; ненависть, недуга, негода, неук, невід, немовля, недорід, недоріка, нісенітниця, ніяковість, нікчемність; нездарний, незмірний, недоречний, ніяковий, нічийний; нехтувати, ненавидіти, непритомніти, незчутися, неволити, непокоїти, нездужати, неславити.

316. Спишіть слова, замість крапок уставляючи одну чи дві літери н у прикметниках. Складіть алгоритм на цю орфограму.

Глиня..ий, дерев’я..ий, берестя..ий, заліз..ий, мід..ий, вівся..ий, греча..ий, осі..ій, тума..ий, земля..ий, со..ий, височе..ий, здорове..ий, си..ій, незрівня..ий, несказа..ий, ви..ий, незмі..ий, спи..ий, жаре..ий, шале..ий, непримире..ий, нездола..ий, стара..ий, погоди..ий, камі..ий, качи..ий, ненавис..ий, маши..ий, весня..ий, букве..ий, щоде..ий, змії..ий, крижа..ий, ячмі..ий, безіме..ий, безсо..ий, вовня..ий, беззако..ий.

Спілкування

317. Опишіть інтер’єр за фотоілюстрацією. Складіть і запишіть діалог відвідувача музею з екскурсоводом.

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

Фрагмент експозиції “Театр корифеїв” Національного музею літератури України

318. Відвідайте місцевий краєзнавчий або інший музей. Запишіть тридцять власних назв, пов’язаних з експозицією музею. Поясніть правопис.

319. Визначте, з якого правила становлять виняток записані слова. Складіть і запишіть речення з найскладнішими для вас винятками.

Кінець кінцем, один одним, сама самотою, час від часу, раз від разу, рука в руку, слово в слово, рік у рік, день у день, сам на сам, крок за кроком, день за днем, з боку на бік, з дня на день, з року в рік.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Задачі на подвійне зведення до одиниці.
Ви зараз читаєте: НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ