Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 44

Тема. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], Що перевіряються наголосом

Мета: поглибити знання учнів про правила вимови й написання ненаголошених [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом; закріплювати навички визначення цієї орфограми та вміння її обгрунтовувати відповідним правилом; розвивати усне й писемне мовлення; прищеплювати учням любов до природи.

Обладнання: підручник, індивідуальні картки, текст диктанту.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.

Перевірка домашньої вправи.

2. Колективна робота.

Запитання і завдання учням

1) Як правильно перенести слова: ход-жу чи хо-джу, їжджу чи їж-джу, сад-жанці чи са-джанці? Свою відповідь обгрунтуйте.

2) Чи можна перенести із рядка в рядок слова: Юля, ящик, орел, млин, зріст, дах? Чому? Наведіть власні приклади подібних слів.

3) Доберіть кілька слів, що складаються лише з відкритих (або лише закритих) складів. Введіть їх у речення.

3. Гра “Музичні слова”.

Завдання: записати якнайбільше слів, що мають склади – назви нот (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі). Розбити їх на склади, поставити наголос. Наприклад:

до-ріж-ка, ма-ре-во, ля-пас, ля-леч-ка, ре-со-ра, ква-со-ля і под.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда.

– Який склад ми називаємо наголошеним?

– Як називаються інші склади в слові?

– Назвіть голосні звуки української мови, скажіть, у яких словах вони вимовляються чітко і виразно. Доведіть це на прикладі.

2. Робота за підручником.

Опрацювання таблиці, с. 141.

3. Вибірковий диктант.

Завдання: прослухати вірш. Виписати слова з ненаголошеними е, и в коренях слів.

(Учитель читає вірш двічі, удруге – дуже повільно.)

Зима

Прийшла зима біловолоса…

Неначе білим полотном,

Блискучим снігом одяглося

Село і поле за селом.

Над полем синьою дугою

Широке небо простяглось.

І, мов сльозою золотою,

Блискуче сонце налилось.

Не так і дивиться, як літом,

Не так і високо стоїть,

І не таким блискучим світом

Його вінок ясний горить.

Замовкла річка над горою:

На зиму стала одпочить,

Укрилась ковдрою скляною.

І верболіз не шелестить,

Окутий снігом і морозом.

Осика голая стоїть,

Сумує вкупі з верболозом

І срібним листом не шумить.

Дрімають, стоячи, тополі,

І очерет сухий дріма.

Усе заснуло поневолі,

Зачарувала все зима.

(А. Бабенко.)

4. Робота за підручником.

Вправа 317.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота біля дошки.

Завдання: записати слова, вставляючи пропущені букви. Підібрати до кожного слова перевірочні слова.

П..ро, л..сток, х..жак, р..бро, з..рно, оз..ро, з..мля, д..мар, т..мніти, д..ревце, з..мувати, од..ниця, в..селий.

2. Вибірково-розподільний диктант.

Завдання: в першу колонку записати слова з ненаголошеним звуком е, а в другу з и. Усно обгрунтувати написання ненаголошених е, и в коренях слів. Зробити звуковий запис одного з прислів’їв (на вибір).

Дивиться звисока, а нічого не бачить. Не всяка стежечка без спориша, не в кожної людини добра душа. Живемо, як горох при дорозі, хто йде, не мине, за стручок вскубне. Сини до хати принесуть, а дочки й угли рознесуть. Від березневих дощів земля квітне. Мала крапля і великий камінь пробиває. Весна ледачого не любить. Сумний грудень і в свята, і в будень.

(Народна творчість.)

3. Робота за підручником.

Вправи 322, 323.

4. Самодиктант.

Завдання: дібрати й записати п’ять іменників з випадним е. Наприклад: березень-березня, хлопець-хлопця, вітер-вітру, справедливий-правда і под.

5. Гра “Редактор”.

Завдання: знайти в наведеному нижче тексті помилки і визначити, на яке правило вони допущені.

Світлано, наш табір розташований у лісі, недалеко від сила. Тут дуже гарно. Уздовж доріжок з битону ростуть клини. Уже з’явилися в лісі греби. Щодня ми влаштовуємо різні ігри, змагання.

6. Робота з картками.

Картка № 1

Поставити наголос у словах:

Читання, запитання, ознака, навчання, завдання, дочка, олень, одинадцять, кілометр.

Зробити фонетичний розбір слова читання.

Картка № 2

Зробити фонетичний розбір слів: легенька, ящик, людяний.

З двома словами скласти речення.

Картка № 3

Поділити слова на склади і поставити в них наголоси.

Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє.

Чорніє поле і гаї, і гори,

На синє небо виходить зоря.

(Т. Шевченко.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 37, вправа 324.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Система рівнянь із двома змінними.
Ви зараз читаєте: Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом