Натуралістична концепція кредиту

Натуралістична концепція кредиту – концепція, згідно з якою кредит розглядається як спосіб перерозподілу цінностей (насамперед натуральних речових благ), а банки – як посередники в цьому процесі. Засновники Н. к. к. – А. Сміт і Д. Рікардо. Об’єктом кредиту вони вважали не позичковий капітал, а засоби виробництва (які ототожнювали з капіталом) і засоби до існування робітників. Гроші в цьому процесі виконують нібито суто технічну роль – служать засобом переміщення реального капіталу від одного суб’єкта господарювання до іншого.

Відповідно до цього позичковий капітал є простим віддзеркаленням реального капіталу. Такий підхід був реакцією на капіталотворчу концепцію кредиту. Натуралістичних поглядів на кредит дотримувалися економісти Ж.-Б. Сей (Франція), А. Маршалл (Англія) та ін. Прихильники Н. к. к., по-перше, заперечували роль кредиту в процесі виробництва, недооцінювали його значення в розширеному відтворенні, в обороті реального капіталу. По-друге, заперечували наявність специфічного об’єкта кредитних відносин, яким є грошовий капітал, не розуміли відносно самостійної та активної ролі позичкового капіталу, властивих цій сфері законів
розвитку. По-третє, розглядали банки як прості посередники у кредиті, що акумулюють вільні кошти і розподіляють їх серед юридичних і фізичних осіб. По-четверте, не розкрили відносної самостійності руху норми позичкового відсотка (зумовленого співвідношенням попиту і пропозиції на цей вид капіталу) щодо норми прибутку й обстоювали думку про паралельний рух цих двох показників, виводили норму позичкового відсотка з норми прибутку. Значною мірою виправданою на той час була точка зору прихильників теорії Н. к. к. на посередницьку роль банків. З еволюцією економічної системи капіталізму, посиленням ролі кредиту і банків у процесі виробництва, якнайширшим використанням державою кредитної політики в регулюванні економіки та інших процесів Н. к. к. була замінена капіталотворчою концепцією кредиту.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синтаксичний розбір речення.
Ви зараз читаєте: Натуралістична концепція кредиту