Не з дієсловами (повторення)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

& 13 Не з дієсловами (повторення)

1. З усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не звичайно пишеться окремо: не помічати, не помічав, не помічала, не помічають, не помітять, не помічатимуть, не помічатиму, не помітили б, не помітив би, не помітивши, не помічаючи.

2. Разом не пишеться з усіма формами дев’яти дієслів, які без не не вживаються: неволити, нездужатися, незчутися, ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нетерпеливитися, нетямитися, нехтувати.

3. Разом або окремо не пишеться залежно

від значення з такими дієсловами:

Нездужати (хворіти)

Не здужати (не могти подолати)

Неславити (ганьбити)

Не славити (не прославляти)

Непокоїтися (турбуватися)

Не покоїтися (не лежати)

Нестямитися (втратити самовладання )

Не стямитися (не повернутися до тями)

4. У префіксі недо-, який указує на неповноту дії, не пишеться разом. Таке написання відрізняється від правопису дієслова з префіксом до-, перед яким ужито заперечну частку не:

Недочувати (погано чути)

Не дочувати (не

чути чогось)

Недоїдати (голодувати)

Не доїдати (не закінчувати трапезу)

Недосипати (мало спати)

Не досипати (не закінчувати спання)

Недобачати (погано бачити)

Не добачати (не придивлятися)

Недолюблювати (не любити)

Не долюблювати (не закінчувати любити )

114

1. Прочитайте прислів’я та приказки. Випишіть дієслова з не.

1. Не мішай грішне з праведним. 2. Не міряй всіх на свій аршин. 3. Не складе собі ціни. 4. Чого не маєш, того не загубиш. 5. Попереду людей не біжи, та від людей не відставай. 6. Не спитавши броду, не лізь у воду. 7. Сам собі не вірить. 8. Не моє горить, не буду гасить. 9. І сам не гам, і другому не дам. 10. Не проживе, як не вкраде. 11. Не бійся сильного і не зневажай слабого. 12. Моя хата скраю, я нічого не знаю. 13. Бреше й оком не моргне. 14. Не вмієш пекти хліба, будеш пекти раків. 15. Грім не гряне, ледачий не встане.

2. Які висловлювання, на вашу думку, характеризують негативні риси людської вдачі – байдужість до чужого горя, брехливість, ледарство?

115

Складіть дев’ять речень із будь-якими формами дієслів, що з не завжди пишуться разом. Запишіть.

116

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово. Поясніть свій вибір.

1. (Не)навидячи, (не)співаючи, (не)шукаючи, (не)встаючи.

2. (Не)зчувся, (не)покоїв, (не)заспокоїв, (не)хтував.

3. (Не)волити, (не)поневолити, (не)воліти, (не)хотіти.

117

Спишіть текст, вставляючи на місці крапок не.

Ніколи… довіряйте собаці стерегти вашу їжу.

Ніколи… кажіть мамі, що її дієта… допомагає.

Ніколи… залишайте вашого трирічного брата в одній кімнаті зі своїми зошитами й підручниками.

Фломастери… виконують роль губної помади.

Якщо хочете завести кошеня, спочатку… бійтеся просити конячку (3 кн. Дж. Кехо “Сила розуму для дітей”).

? Якщо у вас виникають сумніви щодо написання слів немає або не має, скористайтеся схемою.

Разом

Окремо

Немає

Не має

Означає

Відсутність чогось (немає)

НЕ володіє

Приклади

Немає ближчої рідні, ніж мати й батько (Народна творчість).

Хто має, той бурчить, а хто не має, той мовчить (Народна творчість).

118

Спишіть вислови, знявши риски.

1. Хто дрімає, той щастя не/має. 2. Любов, як перстень, не/має кінця. 3. Хто літом жари боїться, той зимою не/має чим погріться. 4. Хто себе надміру любить, той друзів не/має. 5. Не/має що робити, то пішов воду гасити. 6. Не/має зла без добра. 7. Не/має казок кращих за ті, які створив сам народ. 8. Без солі, без хліба не/має обіду. 9. Не/має бджоли без жала, а троянди без колючок. 10. Коли не/має риб, то добре і гриб. 11. І соловей не/співає, коли чого їсти не/має. 12. Гарно тому жити, хто не/має за чим тужити. 13. Сова плаче – сліз не/має.

119

1. Прочитайте текст. Поясніть написання дієслів із не. Порівняйте правила поведінки в навчальному закладі.

Основні правила нашої школи

У нашій школі ми…

1. Не кричати.

Поводимося ввічливо

2. Не бігати.

Працюємо тихо

3. Не ображати молодших.

Ходимо не поспішаючи

4. Не запізнюватись.

Відпочиваємо з користю

Які висловлювання, на вашу думку, сприймаються краще? Учені доводять: у навчанні перевагу потрібно надавати висловлюванням, які кажуть, що потрібно робити, а не чого не потрібно. Люди, слухаючи ваші вимоги, мають зрозуміти, яких позитивних вчинків ви від них чекаєте.

2. Складіть жартівливу інструкцію для батьків (учителів, друзів) “Як спілкуватися з (ваше прізвище, ім’я, по батькові в орудному відмінку)”. Запишіть.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ № 1

120

Виберіть правильну відповідь.

1. Дієслово – це самостійна частина мови, яка означає

А ознаку предмета

Б число, кількість предметів і порядок їх при лічбі

В дію або стан предмета

2. Дієслово відповідає на питання

А що робити? що зробити?

Б який? чий?

В скільки? котрий?

3. Дієслово має

А п’ять граматичних форм

Б шість граматичних форм

В чотири граматичні форми

4. Дієслово в реченні найчастіше виконує функцію

А додатка

Б обставини

В присудка

5. Усі слова є дієсловами в рядку

А удосконалення, досконалість, удосконалив

Б удосконаливши, удосконалювати, досконало

В удосконалюючи, удосконалювати, удосконалений

6. Виділене дієслово виконує функцію обставини в реченні

А Пішла по селу добувати киселю.

Б Добро добром згадують.

В З двох бід вибирай меншу.

7. Усі дієслова належать до особових форм у рядку

А спав би, співаємо, слухати

Б іде, говорю, хай змагаються

В вітай, аплодуватимуть, усміхнені

8. Форми дієслів умовного способу творяться від форми

А минулого часу за допомогою частки би (б)

Б теперішнього часу за допомогою частки би (б)

В теперішнього та майбутнього часу за допомогою частки хай

9. Ознаку виду мають

А усі граматичні форми дієслова

Б особові форми дієслова

В усі граматичні форми, крім неозначеної форми

10. Належність до І чи II дієвідміни найпростіше визначити за закінченням

А 1-ї особи множини теперішнього часу

Б 3-ї особи множини теперішнього часу

В 3-ї особи однини теперішнього часу

11. Безособові дієслова використано в реченні

А Бринять живою радістю ліси.

Б Лягло сонце за горою, зірки засіяли.

В Пахло полином, тишею, спокоєм віяло звідусіль.

12. Спосіб творення дієслова запрошувати

А суфіксальний

Б префіксальний

В префіксально-суфіксальний

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ № 2

121

Виберіть правильну відповідь.

1. У словах жити, ризикнути – ти виконує роль

А частини кореня

Б суфікса

В закінчення

2. Усі дієслова пишуться з префіксом с – у рядку

А (з, с)пихнути, (з, с)терти, (з, с)чистити

Б (з, с)худнути, (з, с)качати, (з, Сформувати

В (з, с)чудувати, (з, с)танцювати, (з, с)пізнитися

3. При дієвідмінюванні дієслова пекти відбувається чергування приголосних

А к-п

Б к-ч

В п-пл

4. В особовому закінченні пишемо – е – в дієслові

А нос..те

Б пиш..мо

В сол..те

5. У закінченнях дієслів теперішнього часу І дієвідміни (крім 1-ї особи однини та 3-ї особи множини) пишемо

А е або є

Б и або ї

В у або к

6. Усі дієслова з не пишуться окремо в рядку

А не/договоривши, не/здужати, не/грюкнути

Б не/знає, не/зачерствіло, не/впізнавши

В не/притомніти, не/хтувати, не/вірити

Не з дієсловами (повторення)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Води суходолу південної америки.
Ви зараз читаєте: Не з дієсловами (повторення)