Немонополістичний секторНемонополістичний сектор – частина економіки розвинутих країн, де переважають дрібні та середні підприємства, які через механізм цін, контрактну систему тощо підпорядковуються крупному монополістичному, в т. ч. олігополістичному капіталу. До Н. с. входять: 1) Дрібнотоварне господарство – велика кількість дрібних некапіталістичних підприємств, які базуються на приватній власності на засоби виробництва, на особистій праці власника, членів його сім’ї і працюють на ринок. Це – дрібні фермери, селяни, кустарі, ремісники, підприємці

із сфери послуг, доходи яких майже повністю використовуються на особисте споживання. Для цих підприємств характерна повна відсутність найманої праці або наявність її в межах, які не дозволяють власнику звільнитись від фізичної праці і зосередитись лише на управлінні; надзвичайно мала норма нагромадження капіталу майже повністю виключає розширене відтворення. 2) Товарно-капіталістичне господарство – дрібні і середні капіталістичні фірми, які використовують найману працю, привласнюють середній прибуток, не мають можливості диктувати ціни на ринку тощо. Десятки і сотні тисяч дрібних і середніх фірм у розвинутих країнах світу не витримують конкуренції! часто розорюються, але на їх місці виникають нові.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як людина використовує води суходолу.
Ви зараз читаєте: Немонополістичний сектор