Необоротні й оборотні реакції

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

§ 4.5. Необоротні й оборотні реакції

Реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку і завершуються повним перетворенням вихідних реагуючих речовин у кінцеві речовини, називаються необоротними.

Прикладом такої реакції може бути розклад хлорату калію (бертолетової солі) під час нагрівання:

2КСlО3 = 2КСl + 3O2↑.

Реакція припиниться тоді, коли весь хлорат калію перетвориться на хлорид калію і кисень.

Необоротних реакцій не так багато. Більшість реакцій оборотні. Оборотними називаються такі реакції, які одночасно відбуваються у двох взаємно протилежних напрямках.

У рівняннях оборотних реакцій між лівою і правою частинами ставлять дві стрілки, напрямлені у протилежні боки. Прикладом такої реакції може бути синтез аміаку з водню та азоту:

3/2 Н2 + 1/2 N2 ⇆ NН3, ∆Н = – 46,2 кДж/моль.

У техніці оборотні реакції, як правило, невигідні. Тому різними методами (зміна температури, тиску тощо) їх роблять практично необоротними.

Необоротними називають такі реакції, під час перебігу яких:

1) продукти, що

утворюються, виходять зі сфери реакції

– випадають у вигляді осаду, виділяються у вигляді газу, наприклад:

ВаСl2 + H2SO4 = ВаSO4↓ + 2НСl;

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + СО2↓ + H2O;

2) утворюється малодисоційована (див. § 5.10) сполука, наприклад вода:

НСl + NaOH = Н2О + NaCl;

3) реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії, наприклад горіння магнію:

Mg + 1/2O2 = MgO, ∆Н = – 602,5 кДж/моль.

У рівняннях необоротних реакцій між лівою і правою частинами ставиться знак рівності або стрілка.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як знайти основу рівнобедреного.
Ви зараз читаєте: Необоротні й оборотні реакції