Неоколоніалістські концепції

Неоколоніалістські концепції – концепції, спрямовані на обгрунтування доцільності й методів утримання залежності слаборозвинених країн у межах світового капіталістичного господарства та неоколоніалізму. Н. т. виникли в період розпаду колоніальної системи, охоплюють різні сфери суспільних відносин. Розрізняють дві основні групи Н. т.: 1) буржуазно-реформістські концепції змішаної економіки, “індустріального суспільства”, “конвергенції” та ін.; 2) концепції ідеологів неоколоніалізму: “взаємозалежності”, “партнерства”,

“модернізації”, “економічного зростання”, “політичного лідерства” та ін. Зокрема, концепція “взаємозалежності” висунута на початку 60-х ученими європейських держав з метою утримання країн третього світу в сфері впливу, “трансформувалася” в концепцію “партнерства”, яка проповідує колективний неоколоніалізм. У сфері економіки найпоширенішими є концепції “економічного зростання”, “індустріалізації”, “перерозподілу доходів” та ін., які спрямовані на здійснення реформ і залишають слаборозвинені країни у сфері впливу розвинених держав і ТНК. Концепція “модернізації”
(Д. Белл, С. Ліпсет, Т. Парсонс, С. Хантінгтон та ін.) утверджує процес перетворення аграрних суспільств на індустріально розвинені капіталістичні суспільства. Проте вона ігнорує головні критерії в розвитку суспільства – характер влади, відносини економічної власності та ін. Окремі з авторів розглядають модернізацію як процес “вестернізації”, тобто капіталізації суспільного способу виробництва. У концепції “індустріалізації” доводиться необхідність створення в країнах, що розвиваються, переважно переробних галузей виробництва переміщенням окремих підприємств із розвинених країн і спорудженням філіалів великих виробництв у країнах третього світу. Однією зі стратегічних цілей цих концепцій є виправдання процесу перенесення “брудних виробництв” у ці країни із розвинених. У соціальній сфері Н. к. проповідують необхідність досягнення в цих країнах “класового миру”, що за умов поляризації суспільства відповідає інтересам панівного класу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Координатний промінь це.
Ви зараз читаєте: Неоколоніалістські концепції