НеотехнократизмНеотехнократизм – сукупність поглядів, уявлень про сучасну техніку, в яких меншою мірою обстоюється технологічний детермінізм (абсолютизування ролі техніки в розвитку суспільства) і помітне намагання відійти від нього. Н. виник наприкінці 70-х XX ст. Його характерні ознаки: намагання віднайти у розвитку техніки позитивні та негативні аспекти для людини і суспільства; визнання технократичної ідеології чинником екологічної кризи та загострення соціально-економічних проблем; пошук раціональних шляхів гуманізації техніки на основі пошуку соціальних механізмів її розвитку та ін. Н. водночас визнає техніку найважливішим фактором розвитку суспільства, з одного боку, та необхідність суспільного контролю за розвитком техніки – з іншого. Вважаючи доцільним перехід влади в суспільстві лише до технічних спеціалістів, прихильники Н., однак, обстоюють необхідність розширення кола осіб, у руках яких має концентруватися влада. Конструктивною є їх ідея про потребу розгляду технічного прогресу в контексті прогресу соціального.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Природні багатства тихого океану.
Ви зараз читаєте: Неотехнократизм