НЕОТОМІЗМ


Культурологічний словник

НЕОТОМІЗМ (від neo – новий і томізм) – філософське вчення католицизму, яке відтворює головні положення схоластичного вчення Томи Аквінського (Аквіната).

Які групи організмів населяють нашу планету.
Ви зараз читаєте: НЕОТОМІЗМ