НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)


Мета: вчити впізнавати на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Прочитайте, поясніть зміст. Поставте дієслова, подані в дужках, у потрібній за змістом формі.

1) Одна бджола мало меду (наносити). 2) (Наговорити) цілу гору, а (зробити) з макове зерно. 3) Ноги (носити), а руки (годувати). 4) У кого руки (працювати), у того рот (їсти).

2.

Каліграфічна хвилинка

Вч ор чо ра вчора

– Відтворіть вірш, вставивши слово вчора.

… квітки, а нині –

Жовтий лист на билині,

… було так гарно,

Нині зимно і хмарно.

Б. Лепкий

3. Словникова робота

Гра “Закодовані слова”

А

В

Т

О

М

О

Б

І

Л

Ь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5

9 6 3 4

1 3

4 5

7 8 9 10

5 8 9 10

3 1 5

2 8 9

2 3 4 5 1

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що означає поняття “неозначена форма дієслова”, на які питання вона відповідає і як інакше називається.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

– Прочитайте текст.

Школа – святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ. У школі вчать жити.

– Відшукайте у тексті дієслова. Спробуйте визначити час дії.

– Не можете? Так, це зробити неможливо!

Запам’ятайте! Слова читати, писати, рахувати, мислити,

Пізнавати, жити – це неозначена форма дієслова. Її ще називають початковою формою дієслова. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити? та мають у кінці – ти або – тися, рідше – ть, – ться, це закінчення дієслів.

2. Складання опорної таблиці

Неозначена форма – незмінна форма дієслова

Що робити? Що зробити?

Не вказує на:

Час;

Число;

Рід і особу;

Кількість виконавців дії

3. Первинне закріплення

– Від поданих дієслів утворіть неозначену форму, виділіть суфікси.

Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають, працюєш, варила.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

– Замініть подані словосполучення дієсловами в неозначеній формі та запишіть їх.

Говорити пошепки. Робити ремонт. Давати дозвіл. Давати пораду. Стати друзями.

2. Гра “Добери пару”

– До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого таким чином, щоб утворилися словосполучення.

Вчити

Натюрморт

Читати

Книжка

Писати

Лист

Малювати

Знання

Добувати

Правило

3. Розподільний диктант

– Запишіть дієслова у два стовпчики: у перший – неозначену форму, у другий – особові форми, тобто форми теперішнього, минулого і майбутнього часів.

Працювати, працював, вишивати, вишивай, вишити, вишиватиме, доглядати, доглянути, догляне, доглядав.

4. Робота в групах

Затриматися – застряти

Жалітися – плакатися

Лежати – валятися

Пояснити – розжувати

Вчити – зубрити

Просити – клянчити

Витратити – розбазарити

– Прочитайте пари слів.

– Чи можна сказати, що ці дієслова стоять у неозначеній формі? Обгрунтуйте свою думку.

– Що ще ви можете сказати про ці слова?

– Які слова можна назвати синонімами?

– Які з поданих дієслів-синонімів не лише означають дію, але й виражають наше ставлення до неї?

– Складіть і запишіть два речення з однією парою дієслів-синонімів.

5. Гра “Ланцюжок”

– Поставте дієслова в неозначену форму.

Живемо, вчить, іду, виконаєш, садить, майструє, стругав, відгадала, знайшов, виконав, малювала, вітаєшся, слухає, розрубав, допоміг, чистить, полетіли, мовчить, написав, розмовляла.

6. Поетична хвилинка

– Знайдіть у загадках дієслова, вжиті в неозначеній формі.

Загадки

Хлопчику-хлоп’ятку,

Одгадай загадку:

Бачити – не бачить,

Чути – не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує. (Книжка)

Він нам, як мама, дорогий,

Він хоче нас навчити

Любити край чудовий свій.

Це мудрий наш… (учитель).

7. Самостійна робота

– Поставте дієслова у неозначену форму.

Живемо –

Виконаєш –

Знайшов –

Іду –

Відгадала –

Малювала –

Вчить –

Майструє –

Виконав –

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра “Незакінчене речення”

– Дієсловом називається… (частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що робив? що робитиме?).

– Початковою формою дієслова є… (неозначена форма дієслова).

– – ти, – ть в кінці дієслова називають… (закінченням).

– Найчастіше дієслово в реченні зв’язане з… (іменником).

– У реченні дієслово виступає… (присудком).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Італійське економічне диво.
Ви зараз читаєте: НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)