Норма додаткового продукту


Норма додаткового продукту – відношення додаткового робочого часу до необхідного, виражене у процентах. У різних суспільно-економічних формаціях додатковий продукт має специфічні суспільні форми. При капіталізмі він є матеріально-речовим змістом додаткової вартості, тому тут Н. д. п. виражається через норму додаткової вартості У всіх суспільствах, крім первіснообщинного, Н. д. п. показує частку продукту, яка привласнюється власниками засобів виробництва і не поступає на відтворення. Н. д. п. пов’язана з рівнем продуктивності та інтенсивності праці. Наскільки в процесі еволюції суспільства спостерігається дія закону зростання продуктивності праці, настільки зростає і Н. д. п. Але в останні десятиріччя дія даного закону наштовхується на ряд контртенденцій. До них належать формування працівників нового типу, зростання вартості робочої сили як товару, збільшення питомої ваги трудової колективної власності та інші, що призводить до певного зменшення Н. д. п.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Розв язання рівнянь з двома невідомими.
Ви зараз читаєте: Норма додаткового продукту