Нормативи банківської діяльності економічні

Нормативи банківської діяльності економічні – обов’язкові показники, які встановлює Національний банк України для всіх комерційних банків з метою стійкого розвитку банківської системи та захисту інтересів власників і кредиторів комерційних банків. До таких нормативів належать: нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику, інвестування, валютної позиції. їх дія враховує вимоги Базельського комітету за принципами, згрупованими у такі розділи: 1) передумови ефективного банківського нагляду; 2) ліцензування та структурування;

3) пруденційні вимоги і регулятивні заходи; 4) методи постійного банківського нагляду; 5) інформативні вимоги; повноваження органів банківського нагляду; міжнародна банківська справа. Нормативи капіталу, своєю чергою, визначаються: 1) за допомогою нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку як відношення платоспроможності банку до сумарних активів, зважених на відповідний коефіцієнт ризику (цей норматив має бути не нижчим 8%); 2) нормативу адекватності основного капіталу – відношення основного капіталу банку до його загальних активів (цей норматив має бути не меншим за 4%). Основними показниками
нормативів ліквідності є: норматив миттєвої ліквідності (визначається співвідношенням суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов’язань – має бути не меншим за 20%); норматив поточної ліквідності (визначається відношенням активів банку до його зобов’язань з відповідними термінами виконання – має бути не меншим за 100%); норматив короткотермінової ліквідності (обчислюється відношенням високоліквідних активів банку до його короткотермінових зобов’язань – має бути не меншим за 20%). До нормативів кредитного ризику належать: максимальний розмір ризику на одного позичальника (розраховується як відношення сукупної заборгованості за позиками, між банківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих для цього позичальника до капіталу банку – має бути не меншим за 25%; норматив великих кредитних ризиків (обчислюється як співвідношення загальної суми великих кредитних ризиків до капіталу банку). Нормативи інвестування визначаються за допомогою нормативу інвестування в цінні папери окремо для кожної установи (розраховується як відношення коштів, інвестованих на придбання акцій, до капіталу банку – має бути не більшим за 15%); нормативу загальної суми інвестування (визначається як відношення коштів, які інвестуються на придбання акцій певної юридичної особи до капіталу банку – має бути не більшим за 60%).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Алкени гомологічний ряд.
Ви зараз читаєте: Нормативи банківської діяльності економічні