НотаріусНотаріус – посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії. Н. може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Н. не може працювати за сумісництвом в інших установах, крім викладацької і наукової роботи у вільний від основної роботи час. Призначення на посаду державного Н. та звільнення з посади провадять управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій. Вперше Закон України “Про нотаріат” регулює приватну нотаріальну діяльність. Реєстрацію цієї діяльності проводять відповідні управління юстиції за заявою особи, яка має свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Відмова в реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Особа, яка вперше починає свою нотаріальну діяльність, складає в урочистій обстановці присягу про виконання своїх обов’язків згідно із законом і власною совістю. Н. має право вимагати від підприємств, установ і організацій відомості і документи, необхідні для вчинення
нотаріальних дій; складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів, давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій, а також давати консультації правового характеру. Н. можуть об’єднуватися у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки й асоціації для захисту своїх соціальних та професійних прав, здійснення методичної і видавничої робота, створення спеціальних фондів. Н. зобов’язаний: виконувати свої професіональні обов’язки відповідно до закону і складеної присяги; сприяти громадянам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій; зберігати в таємниці відомості, одержані у зв’язку з вчиненням нотаріальної дії; відмовляти у вчиненні нотаріальної дії у разі невідповідності її законодавству України або міжнародним договорам. Шкода, заподіяна незаконними або недбалими діями державного Н., відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України. Шкода, заподіяна такими самими діями приватним Н., відшкодовується в повному розмірі, який визначається за згодою сторін або в судовому порядку. Див. також Нотаріальний акт, Нотаріальні дії, Нотаріальна угода.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Цикл з параметром.
Ви зараз читаєте: Нотаріус