Нумерація багатоцифрових чисел

Нумерація багатоцифрових чисел

156. Обчисліть.

999 + 1 1000 + 2000

990 + 10 3000 + 5 000

900 + 100 7 000 + 2000

157. Розгляньте таблицю. Порівняйте класи. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

Тисячі

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

2

1

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

158.

Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків. Скільки доданків у кожному із чисел?

4321 =4000 + 300 + 20 + 1

84 526 =

135 352 =

Міри довжини:

1 сантиметр (1 см) = 10 міліметрів (10 мм)

1 дециметр (1 дм) = 10 см (100 мм)

1 метр (1 м) = 10 дм = 100 см (1000 мм)

1 кілометр (1 км) = 1000 м

159. Випишіть пари величин, які ви можете порівняти. Порівняйте ці величини

Нумерація багатоцифрових чисел

160. Для учнів 4 класу купили 80 зошитів у клітинку, а в лінійку – у 4 рази більше. На скільки більше зошитів у лінійку купили для учнів 4 класу?

Катя записала

розв’язок, склавши схему:

1. 80 ∙ 4 = 320 (зош.)

2. 320 – 80 = 240 (зош.)

Нумерація багатоцифрових чисел

Настя також склала схему й записала так:

14 – 1= 3

2. 3 ∙ 80 = 240 (зош.)

Нумерація багатоцифрових чисел

– Поясніть, як міркували дівчата. Дайте пояснення до кожної дії.

Андрій змінив запитання до задачі й записав останню дію так: 320 + 80 = 400 (зош ).

Роман на це запитання записав останню дію так: 80 ∙ 5 = 400 (зош ).

– На яке запитання відповіли хлопці? Поясніть, як вони міркували. Чия думка правильна?

Виконайте вдома

161. Виконайте дії.

(320 + 540 – 800) : 5 (500 :100 + 145): З

7 ∙ 9 + 200 – 3 + 40 (147 : 21 + 63) : 10

162. Складіть задачу за коротким записом. Запишіть для неї розв’язок

Нумерація багатоцифрових чисел

– Складіть схему до розв’язку.

163. Складіть фігуру з паличок так, як зображено на малюнку. Порахуйте в ній кількість паличок і квадратів. Заберіть 3 палички так, щоб одержати 6 квадратів.

Нумерація багатоцифрових чисел

164. Прочитайте числа. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

1. 2 тис. 328 од.

2. 12 тис. 328 од.

3. 112 тис. 328 од.

– Продовжте думку: “Перше число має лише одиниці тисяч, а друге, крім одиниць тисяч, має…”

165. Запишіть у зошиті, уставляючи пропущені цифри так, щоб отримати істинні нерівності:

Нумерація багатоцифрових чисел

166. Олена й Андрій виміряли відрізок АС і записали результати:

Олена – 1 дм 1 см; Андрій – 11 см.

Нумерація багатоцифрових чисел

– Виміряйте відрізок АС і запишіть свій результат вимірювання. Хто з учнів зробив правильний запис?

167. Якими одиницями довжини доречно вимірювати відстань та ширину й товщину предметів? Запишіть їх.

1. Між двома містами? Нумерація багатоцифрових чисел

2. Між двома будинками? Нумерація багатоцифрових чисел

3. Товщину книжки? Нумерація багатоцифрових чисел

4. Довжину олівця? Нумерація багатоцифрових чисел

Нумерація багатоцифрових чисел

168. Запишіть подані величини в інших одиницях виміру.

1. Висота телевізійної вежі в Києві складає 380 м.

2. Літак летить на висоті 11 200 м.

3. Висота гори Говерла, що в Українських Карпатах, становить 2061 м.

– Запишіть відповідні рівності.

169. У шести коробках – 54 кг печива. Скільки кілограмів печива в а таких коробках?

– Розв’яжіть задачу, якщо а набирає значення із множини чисел (9, 15, 23).

170. Довжина й ширина прямокутника разом становить 8 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо відомо, що довжина у 3 рази більша від ширини.

– Подумайте, чи можна знайти периметр цього прямокутника, виконавши лише одну дію.

Виконайте вдома

171. Складіть і запишіть рівності на знаходження суми й різниці, значення яких є шестицифровим числом.

172. Складіть із паличок фігуру, яка зображена на малюнку Яка в цій фігурі кількість паличок і квадратів?

– Заберіть 3 палички так, щоб одержати 8 квадратів.

Нумерація багатоцифрових чисел

173. Розташуйте числа в порядку їх збільшення.

478; 86; 34 279; 6 481; 503 214.

174. Порівняйте числа. На скільки одне число менше від другого?

Нумерація багатоцифрових чисел

175. Знайдіть значення виразів.

6 000 + 500 + 40 + 8 8 000 + 400 + 70 +1

70 000 + 20 + 4 20 000 + 300 + 7

– Чи можна стверджувати, що кожний доданок – це одиниця повного розряду певного класу?

176. Знайдіть значення виразів у першому стовпчику. Як, не виконуючи ділення в стовпчик, можна знайти значення виразів у другому й третьому стовпчиках?

368 : 8 368 : 46 376 : 8

348 : 4 348 : 87 356 : 4

Розгляньте записи, які зробила Саша:

(368 + 8) : 8; (348 + 8) : 4.

Які значення чисел дівчинка замінила сумою двох чисел?

177. На складі 1000 кг борошна розсипали в пакети по 3 кг і 5 кг у кожний. Усього наповнили 300 пакетів. Скільки було пакетів по 3 кг а скільки – по 5 кг?

Ліза міркувала таким чином: ми точно знаємо, що в кожному пакеті обов’язково буде по 3 кг, тоді можемо рахувати так:

300 ∙ 3 = 900 (кг) розсипали в пакети по 3 кг;

1000 – 900 = 100 (кг) залишилося розсипати);

100 : 2 = 50 (п );

300 – 50 = 250 (п.).

Перевірка: 250 ∙ 3 + 50 ∙ 5 = 1000 (кг).

Відповідь: по 3 кг було 250 пакетів, по 5 кг – 50 пакетів.

Сергій міркував інакше: припустимо, що в кожний пакет розсипали по 5 кг борошна, тоді 300 ∙ 5 = 1500 (кг). А в нас є лише 1000 кг. 1500 – 1000 = 500 кг зайві Тому необхідно забрати по 2 кг таку кількість разів, щоб отримати 500 кг зайвих. У 500 кг по 2 кг поміститься 250 разів.

500 : 2 = 250 (п.) мають по 2 кг зайвих.

Звідси випливає: 250 пакетів по 3 кг борошна в кожному та 50 пакетів – по 5 кг борошна в кожному.

178. Бабуся зберігає фотографії у великих, середніх і малих альбомах. У великих альбомах міститься 212 фотографій, у середніх альбомах – у 4 рази, менше Скільки фотографій у маленьких альбомах, якщо відомо, що всього в бабусі 462 фотографії?

Нумерація багатоцифрових чисел

Виконайте вдома

179. Довжина прямокутника – 1 дм. Це на 3 см більше його ширини. Побудуйте прямокутник і знайдіть його периметр

180. Фігуру А складено з 8 паличок Після того, як переклали палички, утворилася фігура Б. Скільки квадратів у фігурі б?

Нумерація багатоцифрових чисел

181. Продовжте числовий ряд. Запишіть іще 6 чисел.

1544 2544 3544 4544 5 544

– Чим подібні, а чим відрізняються перше число від останнього?

– Який новий розряд ви одержали в п’ятицифровому числі?

Олена пояснила, що різниця між першим і останнім числом полягає в тому, що в першому числі чотири знаки, а в останньому – 5 знаків:

1544 – одна тисяча п’ятсот сорок чотири;

11 544 – одинадцять тисяч п’ятсот сорок чотири.

У п’ятицифровому числі з’явився новий розряд – десятки тисяч.

182. Число 1544 збільшили на 10 000.

– Як утворили шестицифрове число?

– Розгляньте, як збільшувалися числа в першому та другому рядках? Назвіть їх розряди. Запишіть продовження третього й четвертого рядків.

1.8, 68, 568, 2568, 12 568, 31 2568;

2.5, 45, 245, 1245, 31 245, 43 1245;

3. 7;

4. 4.

– Спробуйте прочитати шести цифрові числа.

У чотирицифрових, пяти цифрових і шести цифрових числах розряди читаються так само, як у три цифровому числі, тільки ще додається слово тисяч (назва класу).

183. Розгляньте таблицю. Подумайте, чому клас одиниць – це перший клас, а клас тисяч – другий клас.

Нумерація багатоцифрових чисел

– Запишіть 6 різних чисел, у яких 329 тисяч.

184. У 3-A й 3-Б класах 76 учнів, а в 3-Б і 3-В класах – 68 учнів. Скільки учнів у кожному класі окремо, якщо відомо, що всього їх 108?

– Розгляньте схему до умови задачі.

Нумерація багатоцифрових чисел

– Поясніть, який із класів потрапив у переріз множин.

– Розв’яжіть задачу.

185. У класі 10 учнів люблять читати оповідання, 26 учнів – казки. Скільки учнів полюбляють читати і казки й оповідання, якщо всього у класі 28 учнів.

– Скільки дітей люблять читати тільки казки, а скільки – тільки оповідання?

– Розв’яжіть задачу за допомогою кругів Ейлера.

Виконайте вдома

186. Обчисліть.

6 000 : 1000 – 28 : 7 (456 + 244) : 10 : 7

187. Запишіть 6 різних чисел, у яких є 3 тисячі, 6 тисяч та 23 тисячі Скільки знаків у кожному числі?

188. Фігуру складено з 12 паличок. Перекладіть 5 паличок так. щоб утворилося 5 квадратів.

Нумерація багатоцифрових чисел

189. Порівняйте числа кожного ряду. Запишіть перший ряд у порядку збільшення, а другий ряд – у порядку зменшення.

1. 63 009 63 217 63 208 63 030

2. 73 281 73 821 73 218 73 182

Віка пояснила, що в першому завданні всі числа п’ятицифрові, тому мають однакове число у класі тисяч. Але ці числа відрізняються кількістю одиниць, що є в класі одиниць.

Роман встановив, що в другому завданні всі числа також п’ятицифрові й записані однаковими цифрами, мають однаково число в класі тисяч, але в класі одиниць – різні числа кожного розряду.

190. Порівняйте числа. Поясніть, як ви міркували.

256 і 256 317; 475 і 475 378;

575 і 575 164; 346 і 346 210.

191. Виконайте ділення письмово Об’єднайте рівності у підмножини за їх значенням.

96 : 3 84 : 3 21 : 3 27 : 3

192. Три бригади робітників садили дерева. Перша бригада висадила 134 дерева, друга – 175 дерев. Скільки дерев висадила третя бригада, якщо відомо, що всього було висаджено 516 дерев?

– Накресліть схему до задачі. Розв’яжіть її, склавши вираз.

193. Виконайте обчислення письмово.

(140 + 350) : 7 ∙ 3

– Змініть порядок дій у виразі, не змінюючи числа. Чи змінилося значення виразу?

Виконайте вдома

194. Виконайте дії.

1. 96 : 48 ∙ 24 + 188;

2. (64 – 28) ∙ 5 + 120.

– Який із виразів ви можете обчислити усно?

195. Розгляньте множини. Визначте їх спільні елементи. Запишіть їх за допомогою кругів Ейлера.

А) (О? Л X 3 5 А);

Б) (А? 3 Z О Б W X).

Нумерація багатоцифрових чисел

196. Розгляньте фігуру. Порахуйте, скільки в ній трикутників. Перекладіть 4 палички так, щоб утворилося 5 трикутників.

197. Запишіть кожну суму одним числом.

1. 100 000 + 20 000 + 3000 + 500 + 20 + 7;

2. 3000 + 60 000 + 7 000 + 200 + 40 + 9.

198. Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків. 375 629 584 175

199. Розгляньте числа За якою ознакою їх об’єднали у кожному ряду?

1.50 124; 13 056; 29 107;

2. 43 154; 62 514; 87 145.

200. Як зміниться число, якщо:

1. справа приписати один нуль? два нулі? три нулі?

5 ─> 50; 50 ─> 5 000; 5 ─> 50 000;

2. відкинути від нього один нуль? два нулі? три нулі?

5 000 ─> 500; 5 000 ─> 50; 5 000 ─> 5.

201. 6 вересня 1884 року заклали фундамент Одеського театру опери та балету. Будівництво театру закінчили 1 жовтня 1887 року. Скільки часу тривало будівництво театру?

202. У двох мішках – 140 кг гречки. Якщо з першого мішка пересипати в другий 10 кг гречки, то в обох мішках гречки стане порівну. Скільки гречки в кожному мішку?

– Подумайте, у якому мішку більше крупи.

– Накресліть схему до задачі. Розв’яжіть її.

Артем записав до задачі такий вираз і накреслив схему:

(140 – 10 ∙ 2 ) : 2.

Нумерація багатоцифрових чисел

– Поясніть, як міркував Артем. Чи ви згодні з його думкою?

– На скільки більше кілограмів гречки було спочатку в першому мішку, ніж у другому?

203. Виконайте обчислення та зробіть перевірку.

190 : 38 135 : 27

128 : 16 144 : 36

– Чим подібні всі вирази у стовпчиках?

Виконайте дома

204. Ламана довжиною 18 см складається із трьох ланок. Визначте довжину кожної ланки, якщо відомо, що дві з них мають однакову довжину, а третя – найдовша. Яка довжина ланок може бути? Запишіть усі варіанти.

205. Обчисліть.

292 : 73 174 ∙ 29 162 : 18 726 : 32

206. Уставте пропущені числа так. щоб рівність була істинною. Запишіть у зошиті.

Нумерація багатоцифрових чисел

207. Запишіть числа.

1. У порядку збільшення:

3008; 3002; 3012; 3123; 3006; 3025.

2. У порядку зменшення:

82 301; 82 003; 83 012; 83 000; 83 000.

208. Прочитайте різними способами число 64 247.

Ліза прочитала подане число так: шістдесят чотири тисячі двісті сорок сім; 642 сотні 47 одиниць;

64 тисячі 247 одиниць.

Роман прочитав так:

64 тисячі 2 сотні 4 десятки 7 одиниць;

642 сотні 4 десятки 7 одиниць;

6 424 десятки 7 одиниць.

– Хто з дітей правильно прочитав число?

209. Прочитайте числа. Скільки всього десятків, сотень, тисяч у кожному числі?

15 627; 15 070; 5 600; 5 004.

210. Обчисліть.

(161 : 23 + 972 : 3) ∙ 19

211. Завод ремонтував трактори, легкові й вантажні автомобілі. Кількість легкових і вантажних автомобілів, які завод відремонтував протягом січня місяця, становить 80 шт., а кількість тракторів і легкових автомобілів становить 75 шт. Скільки окремо було відремонтовано тракторів, легкових і вантажних автомобілів, якщо відомо, що всього за місяць завод відремонтував 120 транспортних засобів?

– Учні складали схеми до умови задачі. Перший учень накреслив круги Ейлера, а другий учень накреслив відрізки. Подумайте, хто з дітей обрав більш зручну схему? Поясніть свою думку.

Виконайте вдома

212. Розгляньте вирази. Визначте кількість цифр у добутку.

235 ∙ 65 241 ∙ 44 245 ∙ 52

– Виконайте множення у стовпчик. Скажіть, чи справдився ваш прогноз.

213. Знайдіть значення виразів зручним способом.

470 – 170 + 200 410 – 20 – 90 583 + 117

520 – 400 – 40 280 – 60 – 20 968 – 425

214. Фігуру складено з 16 паличок. Перекладіть 8 паличок так, щоб утворилося 4 рівних квадрати.

Нумерація багатоцифрових чисел


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Схема живлення рослин.
Ви зараз читаєте: Нумерація багатоцифрових чисел