Обчислення валових капіталовкладень

Обчислення валових капіталовкладень – обчислення сукупності різноманітних ресурсів на макро – і мікрорівнях, спрямованих на просте і розширене відтворення основного капіталу. При О. в. к. враховують кошти населення на фінансування будівництва, частина яких спрямовується на кооперативне та індивідуальне будівництво різних об’єктів (фермерських господарств, житла та ін.). Показник валових капіталовкладень в основні фонди у недержавному секторі – вартість придбаних у конкретному році нових засобів праці (обладнання, машин, споруд

тощо), в т. ч. вартість чистих закупівель (купівля з вирахуванням продажу) цим сектором фондів, які раніше не використовувались, у підприємств, фірм і компаній інших секторів економіки і за кордоном. Обсяг і структура капітальних вкладень охоплює низку витрат (див. Капітальні вкладення). Із загальної суми капітальних інвестицій 2003 (59,9 млрд грн) інвестиції в основний капітал становили 85,6% (в т. ч. на капітальне будівництво – 48%, придбання машин і обладнання – 37,6%), витрати на капітальний ремонт – 10%, у нематеріальні активи – 2,4%. Для зіставлення обсягів капітальних вкладень різних років здійснюють оцінку їх величини
у зіставній кошторисній вартості. Зведення валових капіталовкладень, виражених у поточних цінах, до зіставних показників здійснюється за допомогою індексів цін. В Україні індекс інвестицій в основний капітал становив 2003 лише 43,5% рівня 1990. При О. в. к. враховують підвищення їх ефективності під впливом науково-технічного прогресу, раціонального державного регулювання інвестиційного процесу та ін. (див. Ефективність капітальних вкладень загальна).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Покриви тіла у безхребетних.
Ви зараз читаєте: Обчислення валових капіталовкладень