Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовиниТема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 6

Тема. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

Цілі уроку: поглибити уявлення учнів про молярну масу речовини; навчити використовувати набуті знання для обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I.

Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант

1) Скільки атомів Феруму міститься в 1 моль заліза? (6,02 – 1023 атомів)

2) Молярна маса молекули кисню О2 дорівнює… (32 г/моль)

3) Формула розрахунку кількості речовини за відомою масою речовини. (Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/Мm)

4) Стала Авогадро NA дорівнює… (б,02 – 1023 частинок/моль)

5) Одиниці вимірювання молярної маси. (кг/моль або г/моль)

У цей час два учні на дошці наводять розв’язання домашніх задач.

III. Формування навичок і вмінь

Учитель. Сьогодні ви навчитеся здійснювати обчислення за хімічними формулами

з використанням фізичних величин “кількість речовини” й “молярна маса”.

На аркуші наведені задачі, які ми розв’яжемо з використанням вивчених на попередньому уроці формул, а також формули, що знадобиться для розрахунків у процесі розв’язання задач.

Записуємо на дошці формули:

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

Розв’язання задач. Практика на прикладах

Задача 1

Розрахуйте кількість речовини натрій хлориду (NaCl) масою 117 г.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) За формулою Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/Мm:

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

Відповідь: 2 моль.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 2

Обчисліть масу 5 моль сульфатної кислоти H2SО4.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) 3 формули Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/М випливає:

M = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини – М,

Тоді

M(H2SO4) = 5 моль – 98 г/моль = 490 г.

Відповідь: 490 г.

Задача 3

Обчисліть масу кальцій карбонату (СаСО3) кількістю речовини 3 моль.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) 3 формули Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/М випливає:

M = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини – М,

Тоді

M(СаСO3) = 3 моль – 100 г/моль = 300 г.

Відповідь: 300 г.

Керована практика

Задача 4

Обчисліть кількість атомів Феруму у ферум(ІІ) сульфіді масою 352 г.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) За формулою Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/Мm обчислюємо кількість речовини FeS:

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

3) 3 формули Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = N/NA випливає: N = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини – NA.

Обчислюємо число молекул FeS:

N(FeS) = 4 моль – 6,02 – 1023 молекул/моль = 24,08 – 1023 молекул.

4) Оскільки молекула FeS складається з одного атома Феруму й одного атома Сульфуру, то

N(Fe) = N(S) = 24,08 – 1023 (атомів).

Відповідь: 24,08 – 1023 атомів.

Задача 5

Обчисліть кількість атомів Оксигену в молекулярному кисні масою 64 г.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) За формулою Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = m/Мm обчислюємо кількість речовини O2:

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

3) 3 формули Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = N/NA випливає: N = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини – NA.

Обчислюємо число молекул O2:

N(O2) = 2 моль – 6,02 – 1023 молекул/моль = 12,04 – 1023 молекул.

4) Оскільки молекула O2 складається з двох атомів Оксигену, то

N(O2) = 2 – N(O) = 2 – 12,04 – 1023 = 24,08 – 1023 (атомів).

Відповідь: 24,08 – 1023 атомів.

Задача 6

Обчисліть, в якій масі води міститься така ж кількість молекул води, скільки атомів містить кальцій масою 80 г.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

2) Нам відомо, що N(H2O) = N(Ca). А з формули Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини = N/NA випливає, що Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини(H2O) = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини(Ca) = 2 моль.

3) За формулою m = Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини – M обчислюємо масу 2 моль Н2O:

M(Н2O) = 18 г/моль;

M(Н2O) = 2 моль – 18 г/моль = 36 г.

Відповідь: 36 г.

Задача 7

Обчисліть, у якій масі кисню міститься така ж кількість молекул, що й у 10 г водню Н2.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання (домашня практика). Самостійно розв’язати задачі 2, 4, 6, 8 з картки на окремому аркуші.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Цитогенетичний метод.
Ви зараз читаєте: Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини