Облік інших фінансових доходів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

9.2.4. Облік інших фінансових доходів

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” призначено рахунок 73 “Інші фінансові доходи”.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

731

“Дивіденди одержані”;

732 “Відсотки одержані”;

733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом – списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 731 “Дивіденди одержані” узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 “Відсотки одержані” узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”,

зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 “Інші доходи від фінансових операцій” узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 “Інші фінансові доходи”, зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями.

Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок З.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.), “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.), контракти та договори про передачу необоротних активів в фінансову оренду та ін.

Узагальнення даних по рахунку 73 “Інші фінансові доходи” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А 5).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Двокрапка в безсполучниковому складному реченні.
Ви зараз читаєте: Облік інших фінансових доходів