Облік податку на додану вартість

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 8

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

3. Облік податку на додану вартість

До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.

Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Платниками ПДВ є суб’єкти підприємницької діяльності, що перебувають на території України, а також об’єднання та іноземні юридичні

особи і громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу та іншу підприємницьку діяльність на території України.

Об’єктами оподаткування є обіг з реалізації товарів (робіт, послуг). Банки України не є платниками ПДВ за основними видами суто банківських операцій згідно з Законом України “Про податок на додану вартість”, затвердженим Верховною Радою 03.04.1997 р. за № 168/97-ВР. Звільненню підлягають:

– операції з залучення і розміщення грошових коштів за угодами позики, депозиту, вкладу, страхуванню і дорученню;

– операції з надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій

і банківських поручительств особам, які надали такі кредити, гарантії, або поручительства; – операції, пов’язані з обігом валюти, грошей і банкнот, що є законними засобами платежу (за винятком використовуваних з нумізматичною метою), а також цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів, векселів тощо).

Послуги банків, не пов’язані з названими операціями, підлягають оподаткуванню. Об’єктом оподаткування при реалізації послуг є виручка, одержана від надання:

– форфейтингових, факторингових, трастових операцій;

– послуг щодо здачі в оренду майна;

– послуг щодо зберігання документів і цінностей;

– послуг щодо транспортування готівки, грошей, інкасації;

– послуг щодо автоматизованого оброблення даних та інформаційного забезпечення (крім послуг, пов’язаних з операціями за рахунками клієнтів);

– послуг щодо поручительства, надання гарантій і видач інших зобов’язань за третіх осіб;

– послуг зв’язку, крім послуг, пов’язаних з операціями за рахунками клієнтів;

– послуг з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації;

– консультаційних, правових, аудиторських, експертних, посередницьких, брокерських послуг;

– послуг з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставотримачу при невиконанні передбаченого заставою зобов’язання;

– послуг населенню з надання в індивідуальне користування сейфів, прийому на збереження цінних паперів тощо;

– послуг на сторону позавідомчої охорони.

В оподаткований обіг включаються суми, одержані від реалізації господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних засобів і нематеріальних активів, а також грошові кошти та інше майно, яке одержують банки у вигляді фінансової допомоги, поповнення фондів спеціального призначення або скеровані на рахунок збільшення прибутку, а також одержані безкоштовно.

Ставка податку становить 20 % суми об’єкта оподаткування. Типова кореспонденція рахунків наведена в табл. 39.

Таблиця 39

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ ПДВ

Дебет

Кредит

Зміст операції

741 “Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток”

3620 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”

Відображення суми нарахування бюджету ПДВ

3620 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

Відображення суми сплати в бюджет нарахованого ПДВ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синтаксичний розбір словосполучення.
Ви зараз читаєте: Облік податку на додану вартість