Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 11.

Облік розрахунків підприємства

11.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги ведеться на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

Таблиця 11.3.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших кредитних ресурсів

П/п

Зміст

господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено отримання підприємством довгострокової або короткострокової позики в інших юридичних або фізичних осіб

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

2.

Відображено переведення довгострокових позик в короткострокові

55 “Інші довгострокові

зобов’язання”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

3.

Відображено переведення короткострокових позик в довгострокові

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

4.

Відображено частину довгострокової позики, яка підлягає погашенню на протязі року з моменту виникнення заборгованості за довгостроковою позикою

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

5.

Нараховано проценти за користування іншими кредитними ресурсами

952 “Інші фінансові витрати”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

6.

Відображено сплату або перерахування позикодавцю процентів за користування наданими коштами

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

7.

Відображено погашення довгострокових і короткострокових позик інших юридичних або фізичних осіб

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

8.

Відображене перерахування частини довгострокової позики, яка підлягає погашенню на протязі року з моменту виникнення заборгованості за довгостроковою позикою

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

За кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” має такі субрахунки:

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”;

633 “Розрахунки з учасниками ПФГ”.

На субрахунку 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

На субрахунку 633 “Розрахунки з учасниками ПФГ” учасник ПФГ веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками наведено у табл. 11.4.

Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється “Рахунок – фактура” (див. зразок 2.1), в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою документа “Платіжне доручення” (див. зразок 3.14). Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства (див. зразок 3.18.).

Для отримання у постачальника придбаних цінностей самовивозом, представнику підприємства-покупця повинна бути видана “Довіреність на одержання цінностей” (див. зразок 2.2).

Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4).

Вантажі, які надходять на підприємство від постачальників, реєструють у “Журнал обліку вантажів, що надійшли” (див. зразок 2.5).

Записи у “Картки складського обліку” (див. зразок 2.9) цінностей, що надійшли, здійснюються на підставі товарно-транспортних накладних або “Прибуткового ордера” (див. зразок 2.6), який оформляється комірником по факту їх надходження.

Таблиця 11.4.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено надходження від постачальника основних засобів або вартості виконаних робіт підрядником, пов’язаних із створенням основних засобів

15 “Капітальні

Інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

2.

Відображено надходження на підприємство від постачальника товарно – матеріальних цінностей

20 “Виробничі

Запаси”

21 “Поточні біологічні активи” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

28 “Товари”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

3.

Віднесено на витрати виробництва вартість робіт, виконаних підрядником

23 “Виробництво”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

4.

Повернуто на підприємство від постачальника раніше перераховані йому кошти

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

5.

Відображено суму недостачі при оприбуткуванні на склад цінностей від постачальника

374 “Розрахунки за претензіями”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

6.

Відображено суму ПДВ (податкового кредиту) із вартості придбаних цінностей у постачальника, а також виконаних робіт і послуг підрядником

64 “Розрахунки за податками й платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

7.

Належить підрядникам за виконані роботи і надані послуги

91 “Загально-виробничі витрати” 92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

8.

Визнано підприємством претензії (штрафи, пені, неустойки), пред’явлені зі сторони постачальника

948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

9.

Списано безнадійну дебіторську заборгованість по розрахунках із постачальниками на інші витрати операційної діяльності

944 “Сумнівні та безнадійні борги”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

10.

Нараховано заборгованість підрядній організації за здійснення робіт, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків стихійного лиха

993 “Інші

Надзвичайні

Витрати”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

11.

Проведена оплата постачальникам та підрядникам за поставлені цінності, виконані роботи і надані послуги

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

12.

В рахунок оплати заборгованості перед постачальником передано векселі, отримані підприємством від покупця

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

34 “Короткострокові векселі одержані”

13.

Погашено заборгованість перед постачальником коштами, виданими підзвітним особам

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

372 “Розрахунки з

Підзвітними

Особами”

14.

В рахунок погашення боргу передано постачальнику акції підприємства

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

46 “Неоплачений капітал”

15.

Проведено розрахунок з постачальником за рахунок позики банку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

50″Довгострокові

Позики”

60″Короткострокові позики”

16.

Видано вексель постачальникам та підрядникам в рахунок поставки цінностей або виконаних робіт

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

51 “Довгострокові векселі видані”

62 “Короткострокові векселі видані”

Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

На рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” має такі субрахунки:

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”;

362 “Розрахунки з іноземними покупцями”;

363 “Розрахунки з учасниками ПФГ”.

За дебетом рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з покупцями та замовниками представлено у табл. 11.5.

Документальне оформлення операцій, пов’язаних із реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг, а також проведення оплати за них є аналогічним щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками, яке розкрито вище у даному пункті.

Узагальнення інформації щодо розрахунків із покупцями та замовниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Таблиця 11.5.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків

З покупцями та замовниками

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано заборгованість покупцям за відвантажену їм готову продукцію, виконані роботи або надані послуги за цінами реалізації

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

70 “Доходи від реалізації”

2.

Відображено надходження грошей від покупців та замовників за реалізовані товари, роботи та послуги

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

3.

Отримано від покупців векселі в рахунок оплати за реалізовані товари, роботи і послуги

182 “Довгострокові векселі одержані” 34″Короткострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

4.

Отримано від покупця в рахунок оплати цінні папери (облігації, казначейські зобов’язання), придбані ним на фінансовому ринку

14 “Довгострокові

Фінансові

Інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

5.

Відображено проведення взаємозаліку між покупцем і продавцем

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

6.

Погашено заборгованість покупця за реалізовані йому товари, роботи і послуги за рахунок раніше одержаного від нього авансу

681 “Розрахунки за

Авансами

Одержаними”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що спричиняє деградацію природного середовища.
Ви зараз читаєте: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками