Облік тари і тарних матеріалів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.4. Облік тари і тарних матеріалів

Підприємства використовують тару яка має різне призначення, вартість та строки служби. Тару, що належить до засобів праці (нафтотара, діжки, фляги), і використовується для господарських потреб протягом періоду, що перевищує один рік, враховують на рахунку 10 “Основні засоби”, якщо її первісна вартість перевищує максимальну межу вартості, визначену для інших необоротних матеріальних активів, чи на рахунку

115 “Інвентарна тара” – при меншій вартості.

Тару, що використовується для пакування готової продукції і тарні матеріали обліковують на однойменному субрахунку синтетичного рахунка 20 “Виробничі запаси”. На цьому субрахунку враховується тара з картону, деревно-волокнистих, синтетичних та інших матеріалів, мішкова (тканинна) тара. До тарних матеріалів відносять матеріали і деталі, призначені винятково для її виготовлення та ремонту на підприємствах, що використовують тару для пакування продукції (деталі для збирання ящиків, бочкову клепку, залізо обручне, пробку коркову та поліетиленову, фольгу

тощо).

З метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, реквізит, призначений для додаткового обладнання автомобілів, вагонів, барж тощо (прокладки, планки, дошки, бруски, щити, жерді, стійки, перев’язувальний дріт тощо), не відносять до тари і тарних матеріалів, а відображають на відповідних рахунках виробничих запасів. При відвантаженні товарів у тарі, яка умовами договору поставки визначена як зворотна, ПДВ на неї не нараховується.

У разі, коли протягом терміну позовної давності, визначеної законом, з моменту отримання тари, вона не повертається відправнику, вартість такої зворотної тари включається до бази оподаткування одержувача.

Непридатну тару списують на підставі актів, затверджених керівником.

Якщо на підприємстві мають місце операції в сфері обігу, то матеріальні цінності, і в тому числі тара, яка знаходиться в сфері обігу (торгівля), обліковуються на рахунку 28 “Товари”, субрахунок 284 “Тара під товарами”.

Основні проводки, пов’язані з тарою наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6.

Бухгалтерські проводки за операціями, пов’язаними з тарою

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Інвентарна тара

Відображено капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи у сумі вартості тари без ПДВ

153

631

1000

Відображено належну до сплати постачальнику суму ПДВ

641

631

200

Оприбутковано інвентарну тару

115

153

1000

Оплата заборгованості постачальнику з поточного рахунка

631

311

1200

Щомісячне нарахування зносу після передачі інвентарної тари в експлуатацію прийнятим методом

23х

832

20

832

132

20

Тара у виробничих запасах

Оплачено постачальнику за тару (сума без ПДВ)

371

311

120

Відображено сплачену постачальнику суму ПДВ

641

644

20

Оприбутковано одержану тару за купівельною вартістю без ПДВ

204

371

100

У зв’язку з поставкою товару, списано заборгованість постачальника з ПДВ

644

371

20

Виписана тара в цех

204

204

100

Списано тару на собівартість продукції

804

204

100

23

804

100

* За зворотною тарою ПДВ і валові витрати не відображають.

При оприбуткуванні тари не вказаної в документах постачальника роблять проводку за дебетом субрахунку тара і кредитом субрахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Родина айстрові.
Ви зараз читаєте: Облік тари і тарних матеріалів