Облік вилученого капіталу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.8. Облік вилученого капіталу

Вилучений капітал – це викуплені у засновників та учасників власні акції (частки, паї) з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу тощо. Але для його віднесення до фондів слід враховувати його подальшу долю після вилучення. Так, якщо він буде реалізований, то його правомірно можна віднести до фондів підприємства, а якщо він буде

списаний на зменшення власного капіталу, то таке віднесення буде невірним.

Згідно з ст. 8 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані в термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій. При цьому, викуп акцій власної емісії чи купівля акцій інших підприємств може здійснюватись лише за рахунок коштів, що залишаються у підприємства після сплати податків і відсотків за банківськими

кредитами. Тобто, законом виключена можливість придбання акцій за рахунок займаних коштів.

Для визначення суми можливих джерел для придбання акцій можна скористатись рівнянням

Джерела придбання акцій = Власний капітал – Статутний капітал.

Облік вилученого капіталу ведеться на рахунку 45 “Вилучений капітал”. За дебетом рахунка (згідно з П(с)БО 2) відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

– 451 “Вилучені акції”;

– 452 “Вилучені вклади й паї”;

– 453 “Інший вилучений капітал”.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Основні проводки з руху вилученого капіталу наведено в табл. 10.13.

Таблиця 10.13.

Основні бухгалтерські проводки із відображення руху вилученого капіталу

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Викуп повністю оплачених акцій у акціонерів акціонерним товариством

451

672

10 000

Здійснення розрахунку за викуплені товариством акції власного випуску

672

311

10 000

Продані викуплені акції власної емісії

311

451

10 000

Списані викуплені акції власної емісії за номіналом на зменшення статутного капіталу

401

451

9000

Списана різниця між ціною викупу і номіналом

421 (441)

451

1000


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як школярі повинні охороняти природні багатства водойм.
Ви зараз читаєте: Облік вилученого капіталу