Облік втрат від участі в капіталі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності

7.2.2 Облік втрат від участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі.

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної

діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

Рахунок 96 “Втрати від участі в капіталі” має такі субрахунки:

961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”;

962 “Втрати від спільної діяльності”;

963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства” ведеться облік втрат,

пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 “Втрати від спільної діяльності” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Типова кореспонденція рахунків по обліку втрат від участі в капіталі інших підприємств представлена у табл. 7.5.

Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі представлено у таблиці 7.6.

Відображення сум визначених втрат від участі в капіталі в даних бухгалтерського обліку інвестора здійснюється на підставі звітності об’єкта інвестування та здійснених на її підставі відповідних розрахунків інвестором, які оформляються у вигляді бухгалтерських довідок (розрахунків).

Для узагальнюючого обліку втрат від участі в капіталі використовують журнал-ордер №4, а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Таблиця 7.5.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку втрат від

Участі в капіталі

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено втрати, які пов’язані із зменшенням частки підприємства в чистих активах асоційованих підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо)

961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

2.

Відображено втрати, які пов’язані із зменшенням частки підприємства в чистих активах спільних підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу спільних підприємств (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо)

962 “Втрати від

Спільної

Діяльності”

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

3.

Відображено втрати, які пов’язані із зменшенням частки підприємства в чистих активах дочірніх підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу дочірніх підприємств (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо)

963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

4.

Списано втрати від участі в капіталі на фінансові результати

792 “Результат

Фінансових

Операцій”

96 “Втрати від участі в капіталі”

Таблиця 7.6

Розрахунок втрат від участі в капіталі

Назва спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства

Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству

Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.)

Втрати від участі в капіталі (тис. грн.)

1

2

3

4

Підприємство 1

30

15000

4500*

Підприємство2

25

9000

2250*

Разом

X

24000

6750

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Історичні пам'ятки київської русі.
Ви зараз читаєте: Облік втрат від участі в капіталі