Оборотні засоби

Оборотні засоби – грошові кошти підприємств, фірм, компаній, які авансуються в об’єкти, що використовуються в межах одного відтворювального циклу або в короткотерміновому періоді (до одного року). Такими об’єктами є: запаси сировини, матеріалів, палива, інструменти, виробничий і побутовий інвентар, запаси готової продукції, в т. ч. кошти у незавершених платежах підприємствам – постачальникам, заділи незавершеного будівництва, тара, а також грошові ресурси (дебіторська заборгованість, короткотермінові фінансові вкладення, готівка

та ін.). За джерелами формування О. з. поділяють на власні (чистий прибуток, різноманітні фонди – страхові, цільові, статутний) і залучені (здебільшого кредити банку, боргові зобов’язання та ін.). Розрізняють О. з. нормовані (виробничі запаси, залишки готової продукції на складах, заділи незавершеного будівництва, що плануються підприємством) і ненормовані (відвантажена продукція, грошові кошти й засоби на рахунках). О. з. називають також поточними активами, оборотними фондами. В капіталістичній економіці О. з. набувають специфічної соціально-економічної форми оборотного капіталу. На народних підприємствах вони можуть мати назву “народні оборотні засоби”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір оповідання за картиною гість із запоріжжя.
Ви зараз читаєте: Оборотні засоби