ОброкОброк – форма феодальної земельної ренти, в якій економічно реалізувалося право феодала на землю, а отже, привласнення додаткового і частини необхідного продуктів, створених юридично залежними від нього селянами. Таке привласнення відбувалося в натуральній (натуральний О. – частина створеної в сімейному господарстві сільськогосподарської продукції та виробів промислів, яку віддавали феодалу) і грошовій (грошовий О. – частина коштів від реалізованої на ринку продукції, яку селянин сплачував феодалу) формах. Порівняно з панщиною,

О. створював кращі стимули до праці (селянин завдяки продуктивнішій та інтенсивнішій праці на закріпленій за ним землі міг виробити більше продукції, а заздалегідь встановлену її частку віддати феодалу). Прогресивнішим був грошовий 0. Перехід до нього у країнах Західної Європи відбувся в XIV – XV ст. під час розпаду феодального способу виробництва. Цей процес сприяв поступовому звільненню селян від кріпосної залежності, їх частковому перетворенню на орендарів. Продуктовий О. в Київській Русі виник у IX – XI ст., в першій половині XIX ст. в Україні існувала панщина. Після скасування кріпацтва 1861 виплата О. селянами була замінена викупними платежами.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Переносне значення слова.
Ви зараз читаєте: Оброк