Оцінка ефективності стратегії підприємства (фірми, компанії)

Оцінка ефективності стратегії підприємства (фірми, компанії) – метод (процедура, сукупність способів) визначення результативності дій підприємства за умов реалізації ним довготермінової програми підвищення стійкої конкурентоспроможності. Комплексна оцінка таких стратегій була вперше запропонована К. Ендрюсом і базувалась на таких основних критеріях: 1) послідовність (відсутність суперечливих цілей і програм у стратегії); 2) узгодженість (наявність у стратегії адаптивної реакції на зовнішнє середовище та зміни, які в ній відбуваються);

3) перевага (стратегія повинна забезпечувати умови для творчої роботи і (або) підтримки конкурентних переваг банку у вибраній ним сфері діяльності; 4) здійснюваність (стратегія не повинна передбачати надмірних витрат наявних ресурсів і призводити до виникнення проблем, які не вирішуються). Узагальненим критерієм О. е. с. п. (ф., к.) є запланований приріст їх ринкової вартості, в т. ч. акцій. Для оцінки ефективності О. е. с. п. (ф., к.), на думку Д. Нортона і Р. Каплана, слід використовувати такі показники: а) фінансові (прибуток на використовуваний капітал, прибуток від основної діяльності, прибуток на інвестиції), вартість компанії
та акціонерного капіталу, зростання обсягів продажу і доходів, частка доходів від нової продукції, прибутковість окремих продуктів і клієнтів, чистий дохід з одиниці продукту; адміністративні витрати у відсотках від загальних витрат та ін.; б) показники відносин з клієнтами (частка ринку відповідних клієнтів, яку займає фірма або компанія; зростання бізнесу за рахунок наявних клієнтів; прибутковість, яка забезпечується клієнтами; термін розроблення нових продуктів; своєчасність обслуговування і швидкість виконання відповідних операцій; частка браку і претензій та ін.); в) показники внутріфірмової діяльності (обсяг продажу нових продуктів у відсотках від загального обсягу продажу; запровадження нових продуктів порівняно з планом; час створення нового продукту або послуг; продуктивність праці; ефективність використання устаткування, якість продукції; тривалість виробничого циклу); г) показники кадрового менеджменту (плинність кадрів; задоволення працівників); дохід на одного працівника; ЕVа на одного працівника (фінансовий показник, який використовується для розрахунку економічного прибутку, розраховується як прибуток після утримання податків, але до виплати відсотків за мінусом альтернативної вартості інвестованого капіталу); термін перепідготовки працівника; кількість раціоналізаторських пропозицій на одного працівника; охоплення працівників стратегічною інформацією; частка працівників, які мають безпосередні контакти з клієнтами.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тканини рослин таблиця.
Ви зараз читаєте: Оцінка ефективності стратегії підприємства (фірми, компанії)