Оцінка економічна природних ресурсів

Оцінка економічна природних ресурсів – комплекс методів, за допомогою яких у грошовій формі визначаються суспільна (економічна, соціальна, екологічна) корисність і вартість (цінність) внеску окремих ресурсів у підвищення рівня задоволення суспільних потреб у сфері виробництва і споживання. О. е. п. р. передбачає передусім урахування впливу на природу суспільного виробництва, зокрема техногенного навантаження, задоволення суспільних потреб, витрат праці на їх відтворення та ін. Водночас слід врахувати витрати на охорону й поліпшення довкілля.

Основними методами О. е. п. р. є ринкова оцінка величини ренти, витратний підхід, альтернативна вартість і загальна економічна вартість. Для рентного підходу важливим є факт обмеженості та унікальності природних ресурсів. При цьому існують відмінності в оцінці земельної ренти і ренти природних ресурсів (див. Диференціальна земельна рента). Витратний підхід передбачає визначення потенційних витрат, необхідних для компенсації та заміщення втраченого або ушкодженого ресурсу рівновеликим у цьому альтернативному місці. Так, якщо внаслідок видобування корисних копалин руйнують родючий земельний покрив, то слід
розраховувати витрати на відновлення родючості цієї ділянки або підвищення родючості іншої ділянки для компенсації втрат на попередній. Але оскільки краща земля потребує менших витрат для її використання в сільському господарстві, це суттєво обмежує застосування витратного підходу. Використання методу альтернативних вартостей дає можливість оцінити природний ресурс шляхом з’ясування величини доходів, які можна було б отримати при використанні цього ресурсу в інших цілях. Комплексний підхід дає змогу системно врахувати не лише прямі ресурсні можливості природи, а й вартості використання і вартість невикористання. Так, вартість невикористання базується на спробі економічно оцінити етико – естетичні та духовні аспекти природи для людини, необхідність збереження природи для майбутніх поколінь та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як охороняти зникаючих тварин.
Ви зараз читаєте: Оцінка економічна природних ресурсів