Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації – комплекс методів, за допомогою яких визначається здатність менеджерів або спеціалістів впливати на діяльність виробничої або управлінської ланки (досягнення ними певних результатів); застосовуються з метою проведення їх атестації. До таких методів відносять: 1) управління за цілями (передбачає оцінку досягнення поставлених цілей за певний проміжок часу з урахуванням систематичних обговорень конкретних результатів на різних проміжках даного періоду за наявної достовірної

інформації); 2) метод шкали графічного рейтингу (передбачає оцінку найважливіших рис працівника – кількості та якості праці, ініціативності, співробітництва тощо (за чотирибальною системою – від незадовільного до відмінного); 3) метод шкали рейтингів керівника у вирішальних ситуаціях (базується на використанні 5 – 6 таких ситуацій, на основі яких дається характеристика результативності його праці – від 6 до 10); 4) метод бальної оцінки (грунтується на побудові різних бальних шкал – 5, 7, 9, а кожному балу відповідає певне значення показника); 5) метод “вимушеного” вибору (передбачає відбір найважливіших
характеристик для окремого працівника залежно від його ефективної або неефективної роботи, після чого розраховується індекс ефективності); 6) описовий метод, за якого оцінювач чітко описує переваги і недоліки поведінки працівника за допомогою графічної шкали рейтингу за такими критеріями, як кількість та якість праці, чітке виконання своїх обов’язків, особисті риси та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Скласти речення з однорідними членами речення.
Ви зараз читаєте: Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації