Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації


Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації – комплекс методів, за допомогою яких визначається здатність менеджерів або спеціалістів впливати на діяльність виробничої або управлінської ланки (досягнення ними певних результатів); застосовуються з метою проведення їх атестації. До таких методів відносять: 1) управління за цілями (передбачає оцінку досягнення поставлених цілей за певний проміжок часу з урахуванням систематичних обговорень конкретних результатів на різних проміжках даного періоду за наявної достовірної

інформації); 2) метод шкали графічного рейтингу (передбачає оцінку найважливіших рис працівника – кількості та якості праці, ініціативності, співробітництва тощо (за чотирибальною системою – від незадовільного до відмінного); 3) метод шкали рейтингів керівника у вирішальних ситуаціях (базується на використанні 5 – 6 таких ситуацій, на основі яких дається характеристика результативності його праці – від 6 до 10); 4) метод бальної оцінки (грунтується на побудові різних бальних шкал – 5, 7, 9, а кожному балу відповідає певне значення показника); 5) метод “вимушеного” вибору (передбачає відбір найважливіших
характеристик для окремого працівника залежно від його ефективної або неефективної роботи, після чого розраховується індекс ефективності); 6) описовий метод, за якого оцінювач чітко описує переваги і недоліки поведінки працівника за допомогою графічної шкали рейтингу за такими критеріями, як кількість та якість праці, чітке виконання своїх обов’язків, особисті риси та ін.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Скласти речення з однорідними членами речення.
Ви зараз читаєте: Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації