Оцтова кислота – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.12. Оцтова кислота

Оцтова кислота при звичайній температурі – безбарвна рідина з різким характерним запахом. При температурі, нижчій за +16,6 °С, вона твердне у вигляді кристалів, схожих на лід, внаслідок чого дістала назву льодяної оцтової кислоти. Оцтова кислота розчиняється у воді в будь-яких пропорціях. З-9%-вий водний розчин її відомий під назвою оцту, який вживають як приправу до їжі. 70-80 %-ва оцтова

кислота називається оцтовою есенцією.

Хімічні властивості. За хімічними властивостями оцтова кислота подібна до мінеральних кислот. У водних розчинах вона дисоціює на іони:

СН3СООН ⇆ СН3СОО – + Н+.

Кислотний залишок СН3СОО називається ацетат-іоном. Оскільки оцтова кислота належить до слабких електролітів, то іонів водню і ацетат-іонів утворюється мало.

Як і мінеральні кислоти, оцтова кислота взаємодіє з основами, основними оксидами і солями, що використовується для добування її солей – ацетатів.

Добування. Сучасний синтетичний спосіб добування оцтової кислоти оснований на окисненні

оцтового альдегіду, який, у свою чергу, добувають з ацетилену за реакцією Кучерова (ацетилен добувають з досить доступної природної сировини – метану):

Оцтова кислота   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Великого значення набуває новий спосіб добування оцтової кислоти окисненням бутану:

Оцтова кислота   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

На відміну від процесу добування оцтової кислоти з метану, який є багатостадійним (метан -> ацетилен 4 оцтовий альдегід −>оцтова кислота), добування її окисненням бутану скорочує число стадій, що дає великий економічний ефект.

Застосування. Застосування оцтової кислоти досить різноманітне. В хімічній промисловості її використовують для виробництва пластичних мас, різних барвників, лікарських речовин, штучного волокна (ацетатного шовку), незаймистої кіноплівки та ін. Як протраву при фарбуванні тканин застосовують солі оцтової кислоти – алюмінієві, хромові та залізні. Солі оцтової кислоти використовують також для боротьби зі шкідниками сільського господарства. Оцтову кислоту вживають як приправу до їжі, а також для консервування овочів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Окиснення спирту в альдегід.
Ви зараз читаєте: Оцтова кислота – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ