ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ОДИНИЦЯМИ ПЛОЩІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ ЗІ СКЛАДЕНИМИ ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

I. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка учнів за партами.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Знайти площу та периметр квадрата зі стороною 9 см.

2) Знайти добуток чисел 208 і 5; 2008 і 5. Порівняти знайдені добутки.

3) Збільшити числа 36, 325, 4306 у 10 разів; у 100 разів.

2. Усні обчислення.

Математичний

диктант. Записати лише відповіді.

1) Добуток чисел 3 і 500 зменшити на 200. Суму чисел 80 і 30 збільшити у 100 разів. Число 50 збільшити на частку чисел 240 і 10. Різницю чисел 650 і 300 зменшити у 7 разів. У скільки разів 8 т більше за 8 ц? 10 м більше за 10 см?

2) Довжина прямокутника 10 м, а ширина на 6 м менша. Знайти периметр і площу прямокутника.

3) Периметр квадрата 6 см. Знайти його площу.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ознайомляться з іншими одиницями вимірювання площі та розв’язуватимуть задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. У вступній бесіді потрібно зазначити,

що для вимірювання великих площ, наприклад стола, парти тощо, потрібна більша одиниця, ніж квадратний сантиметр. Такою одиницею є квадратний дециметр – площа квадрата, сторона якого дорівнює 1 дм. У кожного учня на карті – квадратний дециметр. Зіставити лінійний і квадратний дециметри. Показати квадратний метр, поділений на квадратні дециметри (вправа 602). Полічити, скільки квадратних дециметрів у квадратному метрі. Пояснити, де використовується квадратний метр.

2. Вправа 604.

3. Прочитати таблицю мір площі на форзаці підручника.

4. Практична робота за вправою 603. Виміряти сторони прямокутника в міліметрах і обчислити площу.

5. Задачу 605 (1) розв’язати усно, повторивши правило знаходження різниці двох чисел. Вправу 605 (2) записати в зошиті.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота за варіантами вправи 606.

2. Розв’язування задачі під керівництвом учителя.

Задача. Довжини сторін прямокутної ділянки 10 м і 12 м. 1/3 площі ділянки засаджено квітами, а на решті площі – дитячий майданчик. Знайти площу дитячого майданчика.

Учні з високим рівнем розв’язують задачу із запитанням: “На скільки площа дитячого майданчика більша за площу під квітами?”.

VI. Підсумок уроку

Ознайомилися з одиницями вимірювання площі та співвідношенням між ними. Що таке 1 а? 1 га? 1 км2?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Природні зони.
Ви зараз читаєте: ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ