Одноосібне підприємствоОдноосібне підприємство – вид підприємницької діяльності, який найповніше відповідає прагненню людини до одержання особистої вигоди в умовах ринкових відносин. О. п. є найпростішою і найдавнішою формою підприємницької діяльності. Одноосібна (приватна) фірма – господарська організація, створена однією особою, яка є її власником і веде справу на свій ризик, а тому несе повну відповідальність за неї і має право на весь її чистий прибуток. Згідно з Законом України „ Про підприємництво” підприємницька діяльність здійснюється за такими

принципами: 1) вільний вибір видів діяльності, 2) залучення на добровільних засадах майна та коштів юридичних осіб і громадян; 3) самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції; 4) вільний найм працівників; 5) залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене законодавством; 6) вільне розпорядження прибутком що залишається після внесення платежів, установлених законодавством Створюючи фірму, підприємець отримує можливість найбільш раціонально використати робочу силу,
матеріали, ідеї з тим, щоб підвищити прибутки. Якщо ж нова фірма не здатна забезпечити високу ефективність, то її створення недоцільне. Щоб вижити, одноосібні фірми мають виробляти якісні товари і послуги, вести виробництво при витратах що дозволяють продавати товари за цінами нижчими, ніж у конкурентів і забезпечувати при цьому прибуток; мати змогу зібрати необхідну суму грошей на першому етапі для гарантування можливості ліквідувати борги; після виплати боргів зберегти необхідну суму грошей для подальшого розвитку фірми. Одноосібні фірми є найбільш поширеною формою підприємництва, частіше всього діють у сфері торгівлі й обслуговування. Однак вони недовговічні, хоча створюються у великій кількості. Більшість їх існує один – два роки. У США, наприклад, функціонує близько 10 мільйонів дрібних одноосібних фірм. Створення одноосібних фірм в Україні на сучасному етапі стримується низькими темпами роздержавлення та приватизації. Тому кількість їх незначна. Необхідна умова дальшого розвитку О. п. – стабільність законодавства в галузі підприємництва, широка допомога і підтримка державою О. п. як одного з важливих елементів системи ринкових відносин.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Зразок тексту роздуму дискусійного характеру з планом.
Ви зараз читаєте: Одноосібне підприємство