ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 9. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

102. Прочитайте. Визначте стиль висловлювання, свою думку доведіть.

Стаття 16.

Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте та сімейне життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

З Конвенції про права дитини

– Кому адресовано такі документи, як Конвенція? Закон? Наказ?

– Які ще документи ви знаєте? Назвіть їх.

Ділове спілкування здійснюється

в офіційно-діловому стилі.

Слова і словосполучення, що забезпечують усне й писемне спілкування між установами та працівниками й установами, називаються офіційно-діловою лексикою.

Усне ділове спілкування відбувається на нарадах і зборах.

Писемне спілкування здійснюють за допомогою ділових паперів (документів).

До офіційно-ділової лексики належать слова однозначні, повністю позбавлені емоційного забарвлення: акт, заява, довідка, свідок, позивач, майно, домовласник, заслухати, ухвалити, затвердити.

З погляду походження в цій групі переважають іншомовні слова: біографія, алібі, інструкція,

кодекс, поліс, хоч є чимало питомої української лексики: оголошення, угода, допит, звіт.

103. Прочитайте. Визначте лексику (слова і словосполучення), характерну для наукового стилю. Офіційно-ділову лексику випишіть.

Відкрити збори, процесор, кілобайт, ставити на голосування, розпорядження, оперативна пам’ять, записати до протоколу, префікс, довести до відома, надати слово, радіус, порядок денний, складне речення, доведення, жорсткий диск, відхилення, ужити заходів, оголосити конкурс.

– Поясніть, за якими ознаками ви вирізняєте офіційно-ділову лексику.

104. Я – РЕДАКТОР! Відредагуйте речення.

1. Шостий клас приймав участь у районній спартакіаді. 2. На зимових канікулах у нашій школі було проведено чимало цікавих міроприємств. 3. Ми хотіли б переписуватися з нашими ровесниками із зарубіжжя.

ОФІЦІЙНО ДІЛОВА ЛЕКСИКА

– Запам’ятайте, як правильно вживати подані в таблиці слова і словосполучення.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ♦ ПИСЬМО

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

105. Визначте вжиті в словосполученнях спільнокореневі слова. Поясніть лексичне значення кожного із цих слів.

Плановий відділ; незапланований захід; понадпланова робота; позапланове дослідження; продумане планування.

106. Прочитайте. Наскільки потрібний такий діловий папір, як план роботи? Навіщо, на вашу думку, його складають?

Складають план проведення окремих заходів, навчальної або виробничої діяльності установ чи окремих працівників, плани розвитку країни.

Плани бувають: перспективні (розраховані на кілька років), річні, піврічні, квартальні, щомісячні, щотижневі та щоденні. План може мати вигляд таблиці, графіка, тексту.

Головне в плані – точність, стислість, чіткість формулювань. Обов’язковим є визначення термінів виконання запланованого.

Добре продуманий і правильно складений план – запорука успіху справи.

107. Ознайомтеся зі зразком плану підготовки шкільного заходу.

ПЛАН ПІДГОТОВКИ НОВОРІЧНОГО ВЕЧОРА ДЛЯ УЧНІВ 6-х КЛАСІВ

Назва і зміст заходу

Термін

Виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Створення сценарію заходу

До 05.12.15

Коваленко С.

2

Підготовка літературної композиції

До 18.12.15

Скорик А.

3

Добір ігор. Закупівля призів

До 18.12.15

Семенчу к Т.

4

Виготовлення святкових плакатів

До 18.12.15

Члени гуртка “Юний художник”

5

Підготовка запрошень для вчителів і батьків

До 28.12.15

Назаров С.

6

Проведення генеральної репетиції

29.12.15

Старости 6-А 16-Б класів

Поцікавтесь у батьків, якими планами користуються вони у своїй роботі. Як ви вважаєте, чиє корисною звичка планувати свій день? Складати план роботи (або основних завдань) на тиждень, місяць, рік? Чому?

Які риси характеру виховує звичка планувати життя? Поговоріть про це у класі.

– Складіть план підготовки шкільного маскараду “Герої улюблених книжок”.

100. І Складіть план підготовки шкільної виставки на одну із запропонованих тем.

♦ Яким я бачу сам себе (виставка автопортретів).

♦ Пропозиції шкільних кутюр’є (ескізи одягу для школярів).

♦ Школа жартує (виставка карикатур на теми шкільного життя).

109. Ознайомтеся з послідовністю лексикологічного розбору слова. Усно зробіть лексикологічний розбір виділе них у реченнях слів.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЛЕКСИКОЛОГІЧНОГО РОЗБОРУ

1. Визначте, повнозначним чи неповнозначним є слово.

2. З’ясуйте лексичне значення слова (якщо воно повнозначне).

З Визначте, однозначне слово чи багатозначне.

4. З’ясуйте, у прямому чи переносному значенні слово вжите (якщо воно багатозначне).

5. Скажіть, чи має слово синоніми, антоніми. Якщо має, доберіть їх.

6. З’ясуйте, яке слово за походженням: належить до власне української лексики чи запозичене.

7. Якщо слово запозичене, з’ясуйте, з якої мови (за словником).

8. Визначте, до активної чи пасивної лексики належить слово.

9. Якщо до пасивної, то є воно застарілим (архаїзмом або історизмом) чи неологізмом.

10. Визначте, яке це слово: загальновживане чи стилістично забарвлене.

Комаха зелена сюрчить на осонні, відлунить в лугах отой спів (Т. Щегельська).

ЗРАЗОК УСНОГО ЛЕКСИКОЛОГІЧНОГО РОЗБОРУ

Слово осоння – повнозначне. Називає “незатінене місце, освітлене й обігріване сонцем”. Багатозначне; ужите в прямому значенні. Синоніми:підсоння, пригрів, відсоння; антонім: затінок. Належить до власне української лексики. Загальновживане.

1. Частіше мусим згадувать старе ми, коли ще Борисфеном був Дніпро (А. Гризун). 2. Громовітер рве і свище, в танці скаче зливопад (І. Коваленко). 3. Я раз у раз виходжу на алеї бібліотеки щедрої моєї (Б. Тен). 4. Людина сама собі створює безліч усіляких заборон, перешкод, бар’єрів, фільтрів і шлагбаумів (О. Сенчик). 5. Чайці чапля чемно мовить: “Чорногуз пішов на лови. Чимчикує він до ставу через лози кучеряві” (О. Кононенко).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦ Що вивчає лексикологія?

♦ Як ви розумієте вислів словниковий склад мови?

♦ Що таке лексичне значення слова? Наведіть приклади.

♦ Яке ще значення, крім лексичного, має слово?

♦ Наведіть приклади однозначних і багатозначних слів.

♦ Що означають поняття актив на лексика і пасивна лексика?

♦ Які відмінності між архаїзмами та історизмами? Наведіть приклади.

♦ Складіть словничок “Застарілі слова в мовленні моїх дідуся й бабусі”.

♦ Які слова називають неологізмами? Наведіть приклади.

♦ Складіть словничок “Неологізми нашої доби”.

♦ Наведіть приклади неологізмів іншомовного походження.

♦ Наведіть приклади термінів. Якому стилю мовлення властиве їхнє використання?

♦ Які слова називаються діалектними? Наведіть приклади.

♦ Які слова називають професійними? Наведіть приклади.

♦ Складіть словничок професійної лексики сучасного вчителя.

♦ Які слова називають просторічними? З якою метою їх уживають у художніх творах?

♦ Спілкування в якій сфері життя забезпечує офіційно-ділова лексика? Наведіть приклади.

♦ Які ділові папери ви знаєте?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які є корисні бактерії.
Ви зараз читаєте: ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА