ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Мета:

    навчальна: поглибити знання, вміння і навички використання лексики офіційно-ділового стилю; розвивальна: розвивати логічне мислення; виховна: здійснювати соціалізацію учнів.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, стилістика, синтаксис, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв’язки: мова, соціокультура.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього завдання Бліцопитування

    Який розділ ми зараз вивчаємо? 3 якими лексичними групами слів ми працювали цього року?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ Словникова робота

> Прочитайте слова. Жанри якого стилю вони позначають? Інструкція, резюме, трудова крижка, наказ, факс, доповідна записка, договір, контракт, накладна, візитка картка.

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК Робота з текстом

> Прочитайте текст. Що в ньому говориться про офіційно-ділову лексику? Випишіть слова, що належать до офіційно-ділової лексики. З двома-трьома із них складіть речення.

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Офіційно-ділова лексика – слова та словосполучення,

що вживаються в офіційно-діловому стилі. Завданням цього стилю є точно, однозначно й уніфіковано (однаково) передавати інформацію. Для цього часто використовуються слова-канцеляризми: заслухати, ухвалити, інвентаризація, пасажироперевезення, довідка, протокол, перерозподіл, внаслідок того що, зважаючи на те що і ін.

Самостійна робота

> Складіть речення з такими словами і словосполученнями офіційно-ділової лексики.

Свідоцтво, продукти харчування, поставити до відома, насамперед, я вважаю, графік, розпорядження.

Редагування

> Користуючись довідкою, запишіть правильні словосполучення. Через відсутність, прийняти участь, здійснити вплив, не може бути визнаним задовільним, повинен бути направлений.

Слова для довідок: вплинути, треба направити, брати участь, у зв’язку з відсутністю, не можна визнати задовільним.

Робота з таблицею

> Розгляньте таблицю. Доповніть своїми прикладами (по два-три).

Офіційно-ділова лексика

Слова-терміни

Характерні для ділового спілкування іменники на позначення дії та дієслова

Мовні звороти

Бланк, автобіографія, звіт, трудова угода

Вирішення, впорядкування, опалення; покращити, розробити, довести

З метою…, у зв’язку з тим що, на підставі

Гра “Хто більше?”

Хто більше за 3 хвилини напише слів офіційно-ділової лексики, що закінчуються на – ення.

Відновлення, …

Робота за зразком

> Напишіть розписку за зразком.

РОЗПИСКА

Я, учень 6 класу Іваненко Леонід, отримав від завідувача бібліотеки М. І. Марецької для тимчасового користування на час канікул 2 (два) підручники з математики, 1 (один) з охорони безпеки життєдіяльності, 1 (один) “Український правопис”.

24 жовтня 2015 р. (підпис)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Письмова відповідь

Назвіть характерні риси офіційно-ділової лексики?

Вибірковий диктант

> Випишіть лише слова офіційно-ділової лексики.

Недочувати, недовиконання, хвалили, ухвалили, витяг, писати, список, перелічували, перелік, приймальня.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Теоретичні відомості і вправа за підручником.

> Підібрати і записати не менше 20 слів офіційно-ділової лексики (терміни, іменники на позначення дії та дієслова, мовні звороти). З трьома-чотирма із них скласти речення і записати.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Генетика статі.
Ви зараз читаєте: ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА