Оператор вибору


2. Алгоритми з повторенням і розгалуженням

2.5. Оператор вибору

Оператор вибору (варіанту) можна розглядати, як узагальнення умовного оператора. Він дає змогу зробити вибір з кількох варіантів залежно від значення змінної.

Оператор вибору

Виконання оператора вибору починається з обчислення виразу, який повинен мати значення порядкового типу.

Формат запису оператора варіанту такий:

Case <порядкова змінна або вираз> of

<константа 1>:<оператор 1>;

<константа 2>:<оператор 2>;

<константа

n>:<оперaтор n>;

[Else <оператор>; ]

End;

Або

Вибір <порядкова змінна або вираз> із

<константа 1>:<оператор 1>;

<константа 2>:<оператор 2>;

<константа n>:<оперaтор n>;

[інакше <оператор>; ]

Кінець;

У випадку, коли результат обчислення дорівнює одній з перелічених констант, виконується відповідний оператор. Потім керування передається за межі оператора вибору.

Якщо значення виразу не збігається з жодною із констант, то виконується оператор, що стоїть після Else, якщо він є, або керування передається оператору, що слідує за End.

Примітки

1. Тип кожної з констант

повинен збігатися з типом виразу. Можна задавати не тільки одну константу, а й список констант (див. приклад).

2. Гілка Else міститься у квадратних дужках. Це означає, що ця частина оператора вибору не обов’язкова.

3. У конструкції вибору (на відміну від умовного оператора) перед Else ставиться крапка з комою.

4. У якості операторів можуть використовуватися і складені оператори.

Приклад

Нехай при тестуванні учень отримав N балів з 20 можливих. Потрібно вивести суму балів з коротким коментарем.

Розв’язування Program оцінка;

Var N :integer;

Begin

Write (‘Введіть N-‘);

ReadLn(N);

Case N of

20: WriteLn(‘Краще не буває!’);

19,18,17 : WriteLn(‘Відмінно!’);

16,15,14,13 : WriteLn(‘Добре.’);

12,11,10,9 : WriteLn(‘Задовільно.’); 8,7:WriteLn(‘Ще трохи, і було б добре.’);

Else

WriteLn(‘Потрібно попрацювати!’)

End;

WriteLn(‘Сума балів – ‘,N:2,’ з 20 можливих’);

End.

Питання для самоконтролю:

1. У яких випадках використовується оператор вибору?

2. Який загальний формат запису оператора вибору?

3. Яких правил потрібно дотримуватися, використовуючи оператор вибору при розв’язуванні задач?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як риби пристосуватися до життя у водоймах.
Ви зараз читаєте: Оператор вибору