Опис швидкості реакції – Швидкість реакції


ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

2. Швидкість реакції

2.3 . Опис швидкості реакції

Швидкість реакції можна описати як зміну концентрації початкової речовини і як зміну продукту реакції за певний проміжок часу. І в одному і в іншому випадку за певний проміжок часу вона визначається за кутом нахилу січної відповідного графіка с(t).

Опис швидкості реакції   Швидкість реакції

В один і той самий проміжок часу ∆t нахили січних однакові, проте мають різні знаки. Між двома виразами для визначення швидкості реакції існує такий взаємозв’язок:

Опис швидкості реакції   Швидкість реакції

class=""/>

Проте ці вирази дійсні лише для реакції, при якій кількість початкової речовини або продукту реакції за один і той самий проміжок часу зменшується або збільшується на одну й ту саму величину:

А + В → С + D.

У реакціях, які не відповідають даному зразку, для визначення швидкості реакції потрібно враховувати стехіометричні коефіцієнти:

Опис швидкості реакції   Швидкість реакції

Приклад. Водень і йод реагують між собою, утворюючи гідроген йодид:

Н2 + I2 → 2НІ.

У результаті реакції одного моля водню й одного моля йоду утворюються два молі гідроген йодиду. Вираз швидкості реакції можна записати

Опис швидкості реакції   Швидкість реакції1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Клімат північної америки.
Ви зараз читаєте: Опис швидкості реакції – Швидкість реакції