Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

Запам’ятаймо!

Орфограма – написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфографічний словник містить інформацію про правильне написання слів. Слова в ньому розміщені за алфавітом. Орфографічна помилка – це неправильне написання слова, її позначають так (І).

Види орфограм

Назва орфограми

Написання

Частка не

Не боятись, небезпека,

непомітно

Апостроф

П’ять, пів’яблука, свято

Подвоєні приголосні

Беззахисний, віддати, туманно

Ненаголошені е, и в коренях слів

Грудень, весело, зима

Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

Багатий, гончар

Префікси роз-, без-

Розваги, безкраїй, розписатися

М’який знак (ь)

Місяць, близький, менше

Перенос слова

Олі-вець, сум-ний

275 1. Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібний варіант. Підкресліть і поясніть орфограми.

Ось

так (ке)помітно й закінчився рік. Народне прислі(вя, в’я) стверджує, що сумний груд(е, и)нь у с(вя, в’я)то і в буд(е, и)нь, проте саме оста(к, нн)ій міся(ц, ць) року налаштовує кожного з нас на в(е, и)селу хвилю. Хоч з(е, и)ма і пов(е, и)ртає на мороз, однак сонце вже йде на літо. З(е, и)мові місяці б(о, а)гаті на с(вя, в’я)ткові ро(з, с)ваги.

2. Запишіть власні приклади, щоб пояснити наведені у вправі орфограми.

276 Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою “Частка не”.

277 Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою “Апостроф”.

278 Випишіть з орфографічного словника 10 слів, правопис яких видається вам складним.

279 Розгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть. Підкресліть орфограми.

Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

І пензлем, і словом

280 1. Прочитайте вірш. Випишіть словосполучення, у яких головне слово іменник, а залежне – прикметник. Підкресліть і поясніть орфограми.

Кольоровий вірш

Червоне сонце освітило

Промінням жовтим

Білий світ,

Дерева чорні,

Небо синє,

Жовтогарячий небозвід.

Червоне сонце освітило

Лютневий білий-білий сніг,

Само вже стало біле-біле:

Зима на ньому залишила

Холодний слід…

О. Черняк

2. Розгляньте фотографію. Доберіть словосполучення, які описують зиму.

281 Спишіть речення, вставляючи потрібні букви. Написання слів звірте з орфографічним словником.

1. Сніг у грудні гл..бокий – урожай в..сокий. 2. Сумний грудень у свято і в буд..нь. 3. Заступи грудня дв..рима, то він тобі вікном улізе. 4. Грудень землю груд..ть і хату остуд.. ть.

Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

5. Груднева днина куца: сюди тень, туди тень – та й м..нув день. 6. Грудень – кінець року, а початок з..ми (Народна творчість ).

282 Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, поясніть орфограми.

Сиджу я біля підвіконня, Червоні яблука знялися

Коли дивлюся – у садку І – полетіли! Ну й дива!

На груші… яблука червоні Взяв олівець я із пенала

Висять на самому вершку. І записав в календарі:

Та от підкрався кіт-гульвіса, “Сьогодні вперше прилітали

На грушу глянув, як сова, – До нас у гості снігурі”.

А. Качан

283 Запишіть і відгадайте загадку. Підкресліть слова, які пояснюють орфограму “Частка не”.

Три брати ідуть по світу Другий – снігом засипає.

З осені назустріч літу. Третій – віхолами грає.

Перший – землю закував, Нерозлучні три брати.

Лід під ноги нам поклав. Не стрічався з ними ти?

За В. Верховнем


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Населення африки.
Ви зараз читаєте: Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником