Органи. Фізіологічні системи органів організму людини

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

УРОК 8. Органи. Фізіологічні системи органів організму людини

Освітня мета: продовжувати формувати поняття про біологічні системи: орган, системи органів, організм, їхні фізіологічні функції і удо­сконалювати вміння учнів порівнювати, зіставляти і аналізувати на основі знань про внутрішню будову ссавців.

Основні поняття і терміни: орган, системи органів, організм, фізіологічні системи, функціональні системи, порожнина тіла.

Обладнання: таблиці “Внутрішня

будова кроля”, “Внутрішня будова людини”, муляж торса із внутрішніми органами людини, муляжі серця, нирок, печінки.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка знань учнів.

Біологічний диктант з умовним кодом.

На дошці код:

А – одношарова епітеліальна тканина

Б – багатошаровий епітелій

В – рихла сполучна тканина

Г – нервова тканина

Д – м’язова тканина

Е – кісткова тканина

Варіант І

1. Тканина складається з видовжених загострених клітин з паличко­подібними ядрами.

2. Клітини мають відростки різної довжини.

3. Міжклітинна речовина,

однорідна, клітини у ній розміщені групами.

4. У розрізі тканини видно щільний ряд багатокутних клітин, що вистеляють протоки залоз.

5. Тканина складається з багатокутних клітин, котрі щільно приля­гають одна до одної.

Варіант II

1. Тканина складається з волокон з багатьма ядрами.

2. Тканина проводить збудження, але сама не скорочується.

3. Через клітини, які щільно прилягають одна до одної, не проника­ють мікроби.

4. Клітини мають тонкі, галузисті відростки, міжклітинна речовина тверда.

5. Серед значної кількості міжклітинної речовини, в якій видно во­локна, розміщені рідкі округлі клітини.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Пригадайте з курсу 8-го класу, що таке орган, системи органів, які системи органів розрізняють у тварин.

2. Поставте у правильній послідовності поняття, що відображають організм як єдину систему:

А) тканини;

Б) клітини;

В) органи;

Г) моле­кули;

Д) організм;

Е) система органів.

3. Які органи і системи органів є у людини?

4. Органи людини порівняно з органами інших ссавців:

А) не від­різняються за будовою і функціями;

Б) відрізняються за формою і роз­мірами;

В) відрізняються за будовою і функціями;

Г) відрізняються за багатьма ознаками.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Орган як частина організму, що характеризується певного будовою, розміщенням та виконує певні функції. (Бесіда з демонстрацією таблиць, робота із підручником).

2. Подібність органів людини до органів вищих тварин (ссавців). (Бе­сіда, порівняння внутрішньої будови кроля і людини за таблицями).

3. Фізіологічні системи органів як анатомічне або функціональне об’єднання органів, що виконують спільну функцію. (Самостійна робота учнів. Заповнити таблицю).

Назва системи

Органи, що входять до неї

Функції системи органів

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Функціональна система органів як взаємоузгоджене об’єднання різних органів або фізіологічних систем. (Бесіда з учнями).

А) Які фізіологічні системи забезпечують швидкий біг людини?

Б) Завдяки яким органам або їхнім системам відбувається надходження кисню до клітин і виділення з них вуглекислого газу?

IV. Закріплення знань учнів.

Завдання 1.

Визначте, які органи зайві в наведеній системі органів:

1. Травна система: ротова порожнина, глотка, трахея, гортань,, стра­вохід, шлунок, кишечник, печінка, підшлункова залоза.

2. Дихальна система: носова порожнина, слинна залоза, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені, ротова порожнина.

3. Видільна система: нирки, яєчники, сечоводи, сім’яники, сечовий міхур.

4. Кровоносна система: легені, серце, артерії, вени, капіляри, бронхи.

Завдання 2.

Поставте у певній послідовності поняття: орган, фізіологічна система органів, організм, функціональна система органів, тканина, клітина.

Завдання 3. Подумайте!

Що відбудеться в організмі людини в разі функціонального порушення в окремому органі?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Повторити про подразливість у рослинному і тваринному світі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Транспорт речовин у тварин.
Ви зараз читаєте: Органи. Фізіологічні системи органів організму людини