Організація робочого місця


Організація робочого місця – процес оснащення працівника засобами і предметами праці та оптимальне розміщення співробітників і засобів виробництва для виконання визначеної роботи в межах робочого місця з метою скорочення часу для виконання робіт і досягнення максимального результату. О. р. м. передбачає також поліпшення умов праці, добір, підготовку та підвищення кваліфікаційного рівня працівників, всебічне врахування їхніх функціональних можливостей, визначення переліку їхніх функціональних зобов’язань, удосконалення нормування

праці, створення високоефективних стимулів до трудової діяльності, зміцнення трудової дисципліни, розширення посадових обов’язків, участь у раціоналізаторській роботі та управлінні на рівні окремої бригади, дільниці, ротація робочих місць, участь у бригадній формі організації праці, використання засобів підвищення психологічної стійкості, залучення до ціннісних орієнтирів підприємства, фірми, компанії, вміле поєднання економічних, правових та адміністративних стимулів і покарань працівника та ін. До робочого місця висуваються відповідні вимоги, окремі з яких можуть бути певною мірою виражені нормами
і нормативами, а деякі можна лише описати, наприклад, рівень шуму і моральний стан. Вимоги до О. р. м. поділяють на інформаційні (передбачають визначення обсягів і виду інформації, що надходить до нього й обробляється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця); економічні (управління повинно бути недорогим, але достатнім для нормального функціонування); ергономічні (пов’язані зі створенням раціональних і зручних для праці людини умов (див. Ергономіка); естетичні (зовнішнє оформлення робочого місця і середовища); технічні (дотримання норм необхідного простору для виконання певної роботи); організаційні (див. Організація).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Округлення чисел.
Ви зараз читаєте: Організація робочого місця