Орженцький РоманОрженцький Роман (1863 – 1923) – український учений – економіст, представник київської школи політичної економії, професор. Як теорію цінності розглядав розділ науки, що досліджує закони, які управляють майновими відносинами. Саму цінність досліджував з позицій суб’єктивізму (вважав, що вона є позитивною, якщо її діяльність під час володіння благом супроводжується почуттям задоволення, і навпаки), виокремлюючи при цьому благо і зло як два протилежні аспекти цінності. Намагаючись заперечити трудову теорію вартості, необгрунтовано заперечував зв’язок між потребами (від яких, на його думку, залежить кількість суспільної праці) і працею, що є спільною властивістю благ, які обмінюються. Запровадив у науковий обіг поняття “об’єктивна оцінка (ціна)”, “максимальна ціна благ”, “мінімальна ціна благ”, а блага розмежував на продуктивні і споживчі. Позитивною була його точка зору щодо зумовленості цінності об’єктивними факторами (наприклад, обмеженістю ресурсів).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Савани і рідколісся євразії.
Ви зараз читаєте: Орженцький Роман