Основа слова й закінчення


УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Будова слова

Основа слова й закінчення

Носієм лексичного значення слова є основа – частина слова без закінчення: Книг-а, чорн-ий, чи-та-ють.

Основа слова є спільною для всіх його форм.

До основи входить корінь слова, а також суфікси та префікси (якщо вони є).

Основи можуть бути похідними й непохідними. Похідна – основа, яка має у своєму складі, крім кореня, ще словотвірні суфікси, префікси.

Текст з орфограмою.
Ви зараз читаєте: Основа слова й закінчення